آموزش بازی باکارات برای حرفه ای شدن | چگونه باکارات بازی کنیم؟

آموزش بازی باکارات برای حرفه ای شدن | چگونه باکارات بازی کنیم؟

آموزش بازی باکارات پاسور 

دراین پست آموزش بازی باکارات را مرور می‌کنیم. باکارات یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کازینویی اسـت، اغلب قماربازهای مشهور و ثروتمند باکارات بازی میکنند. بازی باکارات شباهت هاي‌ زیادی بـه بازی بلک جک یا 21 دارد با این تفاوت کـه دراین بازی هر شخصی بـه شماره 9 نزدیک تر باشد برنده اسـت و کارت هاي‌ عکس دار هیچ امتیازی ندارند. در ادامه با نحوه بازی باکارات پاسور آشنا خواهیم شد.با فوتبال 91 همراه باشید.

 

بازی باکارات چیست؟

در بازی باکارات شـما باید پیشبینی کنید کدام یک از دو دست بازیکن یا بانکر بـه شماره ۹ نزدیک تر اسـت یا پیشبینی‌ کنید کـه ارزش این دو دست مساوی یا «Tie» می شود. دیلر کارت‌ هاي‌ بانکر را در سمت راست خط وسط میز و کارت‌ هاي‌ بازیکن را در سمت چپ قرار می دهد.

آموزش بازی باکارات برای حرفه ای شدن | چگونه باکارات بازی کنیم؟

دیلر بـه هر کدام ۲ کارت می دهد. ارزش کارت هاي‌ هر دست مقایسه شده و برنده مشخص می شود. بر خلاف بلک‌ جک، در بازی باکارات هر بازیکن دست جداگانه‌ اي ندارد و دست بازیکن کـه توسط دیلر پخش می شود، بین همه ی ي بازیکنان دور میز مشترک اسـت. هدف در بازی باکارات این اسـت کـه پیش‌بینی کنید دست چه کسی با نزدیکتر بودن بـه شماره ۹؛ برنده می شود.

 

قوانین بازی باکارات

بازی توسط یک دیلر با ۸ دست کارت استاندارد ۵۲ کارته اجرا می شود.

 

امتیاز کارت ‌ها در بازی باکارات

شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰: صفر امتیاز.

آس: یک امتیاز

اعداد ۲ تا ۹: امتیاز بـه اندازه عددشان اسـت.

 

نحوه جمع امتیازات در بازی باکارات

ارزش هر دست با جمع امتیاز کارت‌ها ارزیابی می شود. اگر امتیاز دست از ۱۰ بیشتر باشد، ۱۰ امتیاز از ان کم ‌میشود تا امتیاز دست مشخص شود. در ادامه چند مثال برای فهم بهتر بازی را آورده ایم.

 

۷ و سرباز: ارزش ۷

آس و ۲: ارزش ۳

۸ و ۹: ارزش ۷

۸ و ۷: ارزش ۵

آس و ۱۰: ارزش ۱

۷ و ۵: ارزش ۲

شاه و سرباز: ارزش صفر

 

نحوه شروع بازی باکارات

در بازی اصلی باکارات فقط ارزش عددی هر کارت مهم اسـت و خال هاي‌ کارت «دل، پیک، گشنیز و یا خشت» اهمیتی ندارند. دیلر بازی رابا پخش دو کارت آغاز میکند کـه یکی را بـه بازیکن و دیگری را بـه بانکر می دهد. اگر بازیکن و بانکر هردو دست‌هایي با ارزش عددی یکسان داشته باشند، ان دور از بازی مساوی بـه حساب می آید. شرط تساوی برنده میشود و شرط‌ هاي‌ روی بازیکن و بانکر مشمول قانون پوش می شود «برگردانده می شود».

آموزش بازی باکارات برای حرفه ای شدن | چگونه باکارات بازی کنیم؟

ارزش عددی هر دست با مقدار عددی ۱۱ و یا بیشتر از ۱۱؛ با حذف رقم دهگان مشخص می شود. برای مثال، ارزش یک دست شامل شماره ۷ و شماره ۹ در بازی باکارات شماره ۶ «۶=۱۰-۱۶» اسـت. بـه طور مشابه، ارزش یک کارت عکس و یک شماره ۹؛ شماره ۹ اسـت. اگر بازیکن و بانکر، دو کارت اولیه با ارزش ۸ یا ۹ دریافت کنند « بـه ان ۸ یا ۹ طبیعی میگویند» هیچ کارت اضافه دیگری برای هیچ‌کدام از دست‌ها کشیده نمی شود.

 

قانون کارت سوم در بازی باکارات

اگر دست بازیکن توقف کند و دست بانکِر ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، بانکر کارت سوم را دریافت می کند. اگر دست بانکر یا بازیکن ارزش ۸ یا ۹ داشته باشد، دست هردو متوقف می شود.

آموزش بازی باکارات برای حرفه ای شدن | چگونه باکارات بازی کنیم؟

اگر دست بازیکن ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، دست بازیکن کارت سوم دریافت می کند. در صورتی کـه دست بازیکن کارت سوم را دریافت کند، جدول زیر تعیین می‌ کند کـه آیا بانکر باید کارت سوم را دریافت کند یا خیر.

 


 

شرح اصطلاحات بازی باکارات

 

PLAYER

یکی از طرف هاي‌ بازی کـه دیلر بـه او کارت می دهد.

 

BANKER

یکی از طرف هاي‌ بازی کـه دیلر بـه او کارت می دهد.

 

TIE یا مساوی

زمانی کـه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن در انتهای بازی برابر شود.

 

دسته ي کارت DECK  

۵۲ کارت متشکل از ۱۳ کارت از هر کدام از سوئیت ها «دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، سرباز، بی بی، شاه و آس».

 

جایگاه کارت SHOE

محلی کـه شش دسته ي کارت قبل از شروع بازی در ان قرار میگیرند.

 

دور بازی DRAW

یک دور بازی کـه با توزیع کارت هاي‌ دور اول شرط بندی آغاز و با اعلام نتیجه توسط دیلر بـه اتمام می‌رسد و تمامی کارت هایي کـه روباز روی میز هستند و استفاده شدند را جمع کرده ودر جعبه ي کارت هاي‌ مصرف شده قرار می دهد.

 

نتیجۀ شرط BETTING OUTCOME

بیان حالت هاي‌ مختلف نتیجه ي یک بازی کـه با ضرایبی کـه بـه دلیل تغییر موقعیت بازی دریک دور تغییر می‌کنند متغیر می باشد.

 

دست طبیعی NATURAL HAND 

ترکیبی‌ از دو کارت کـه مجموع ان با ۸ یا ۹ برابر باشد. دست طبیعی ۹ بالاتر از دست طبیعی ۸ می‌باشد.

 

شرط هاي‌ کناری ADDITIONAL BETS

شرط هایي هستند کـه بـه نتیجه ي شرط هاي‌ اصلی ارتباطی ندارند «جفت بانکر، جفت بازیکن، جفت یکی از طرف ها، جفت کامل، بزرگ و کوچک».

 

شرط جفت آوردن بازیکن PLAYER PAIR

یک شرط کناری اسـت کـه دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد برای مثال «شاه گشنیز و شاه پیک».

 

شرط جفت آوردن بانکر BANKER PAIR

یک شرط کناری اسـت کـه دو کارت اول دست بانکر یکی باشد. برای مثال «سرباز خشت و سرباز دل».

 

جفت یکی از طرف ها ANY PAIR

زمانی کـه دو کارت اول بازیکن یا بانکر جفت باشد مثل « بی بی پیک و بی بی دل».

 

جفت کامل PERFECT PAIR

دو کارت اول بانکر یا بازیکن کـه جفت باشند و هردو از یک نوع باشند مثل «دو شاه پیک».

 

کوچک SMALL

زمانی کـه مجموع کارت هاي‌ دیلر و بانکر ۴ باشد.

 

بزرگ BIG

زمانی کـه مجموع کارت هاي‌ دیلر و بانکر ۵ یا ۶ باشد.

 

NUMBER TYPE

زوج یا فرد.

 


 

بهترین شرط ها در بازی باکارات

استراتژی پایه ي باکارات هرگز تغییر نمی‌کند. شـما همیشه باید روی بانکدار شرط ببندید دلیل ان این اسـت کـه: اگر چه بیشتر کازینوها درصدی از این شرط میگیرند«~ ۵ درصد»؛ این بهترین شرط در بازی اسـت. رمز ان حاشیه سود میزبان اسـت:

 

1= حاشیه سود میزبان از شرط بانکدار ۱٫۰۶ درصد اسـت.

2= حاشیه سود میزبان از شرط بازیکن ۱٫۲۴ درصد اسـت.

3= حاشیه سود میزبان از شرط خنثی … مهم نیست.

 

شانس کمی برای برد شرط خنثی وجوددارد و فقط یک قمارباز دیوانه و ماجراجو می‌تواند گزینه ي سوم را انتخاب می کند. بنابر این کافی اسـت پای میز بنشینید، پول خودرا بـه روی بانکدار بگذارید و منتظر بمانید تا در زمان مناسب پولی کـه برنده شده اید را کش اوت کنید. 

 


 

نحوه انتخاب ژتون ها در بازی باکارات آنلاین

آموزش بازی باکارات برای حرفه ای شدن | چگونه باکارات بازی کنیم؟

روی ژتون با مبلغ مورد نظر خود در قسمت انتخاب ژتون کلیک کنید. ژتون‌ ها با مبالغ مختلف از ۴ تا ۱۰ هزار واحد نمایش داده شده اند. ژتون مورد نظر خودرا پیدا کرده و با کلیک ان را انتخاب کنید. سپس شرط مورد نظر خودرا از صفحه نمایش انتخاب نمایید.

 

ترفند بازی باکارات آنلاین (3 استراتژی پولساز و تضمینی)
ترفند بازی باکارات آنلاین (3 استراتژی پولساز و تضمینی)
ترفند بازی باکارات آنلاین پولساز  دراین پست با 3 ترفند بازی باکارات آنلاین در سایت هاي‌ شرط بندی آشنا می‌شویم. بازی باکارات Baccarat یکی از رایجترین ...
استراتژی های بازی باکارات Baccarat Strategy بهترین ترفندهای برد
استراتژی های بازی باکارات Baccarat Strategy بهترین ترفندهای برد
بهترین استراتژی های بازی باکارات  در این بخش با بهترین استراتژی های بازی باکارات آشنا خواهیم شد. بازی باکارات یکی از مشهورترین و پرطرفدارترین بازی های ...
بازی بلک جک و باکارات چه تفاوت هایی دارند؟ کدام یک بهتر است؟
بازی بلک جک و باکارات چه تفاوت هایی دارند؟ کدام یک بهتر است؟
بازی بلک جک و باکارات چه تفاوت هایی دارند؟  کدام بازی بهتر اسـت؟ بازی بلک جک یا باکارات؟ بازی بلک جک و باکارات چه تفاوت هایي ...
قوانین و ترفندهای بازی باکارات (نکات مهم برد در بازی باکارات)
قوانین و ترفندهای بازی باکارات (نکات مهم برد در بازی باکارات)
قوانین و ترفندهای بازی باکارات  دراین پست با قوانین و ترفندهای بازی باکارات آشنا میشویم. بازی باکارات یکی از مشهور ترین بازی هاي‌ کازینویی می‌باشد. قوانین ...
بازی باکارات چگونه برنده شویم؟ (روش های برد در باکارات)
بازی باکارات چگونه برنده شویم؟ (روش های برد در باکارات)
چگونه در بازی باکارات برنده شویم؟   بازی باکارات چگونه برنده شویم دراین پست راه هاي‌ برد در بازی باکارات را مرور میکنیم. بازی باکارات یکی از ...
کازینو آنلاین
ورود به سايت شرط بندی