آموزش کامل بازی تخته نرد شرط بندی + قوانین بازی تخته نرد شرطی

آموزش کامل بازی تخته نرد شرط بندی + قوانین بازی تخته نرد شرطی

آموزش بازی تخته نرد آنلاین | تخته نرد شرطی با پول واقعی

دراین پست آموزش بازی تخته نرد را مرور می‌کنیم. بازی تخته نرد یکی از قدیمی‌ترین بازی ها در کشور های خاورمیانه می باشد، این بازی شباهت زیادی بـه شطرنج دارد و ریشه ان بـه کشور هند، سرزمین عجایب جهان برمی گردد. بازی تخته نرد کـه بـه شکل امروزی وجوددارد حاصل تغییرات رومی ها و پارسیان می‌باشد. در ادامه این مطلب بـه طور کامل با بازی تخته نرد، قوانین و فلسفه ان آشنا خواهیم شد. با فوتبال 91 همراه باشید.

 

بازی تخته نرد چیست؟

بازی تخته نرد یا بک گمِن «Backgammon» یک بازیی فکری و متکی بـه برنامه‌ریزی و شانس می باشد. بازی تخته نرد بـه صروت دو نفره انجام می شود، دراین بازی طرفین مهره‌ هاي‌ خودرا بر اساس دو عددی کـه بر روی تاس نقش می‌بندد در جهت حرکت عقربه‌ هاي‌ ساعت یا خلاف ان حرکت می‌ دهند و درآخر از صفحه بازی خارج می‌سازند.

آموزش کامل بازی تخته نرد شرط بندی + قوانین بازی تخته نرد شرطی

در آخر نیز بازیکنی برنده خواهد بود کـه زودتر از رقیب خود مهره‌ هاي‌ خودش را از زمین بازی خارج کند. بازی تخته نرد در بین مردم خاورمیانه، ساکنات اروپای شرقی و بـه ویژه در بین مردم کشورمان بسیار رایج اسـت. در بعضی از مناطق کشورمان بازی تخته نرد رابا نام «نردستان یا تخته نردستان»  هم می‌ شناسند.

 


 

آموزش بازی تخته نرد به زبان ساده

همانگونه کـه گفتیم، دراین بازی کسی برنده اسـت کـه زودتر از رقیب مهره هاي‌ خودرا از زمین بازی خارج کند. حال نحوه انجام بازی تخته نرد را بـه ساده‌ترین زبان برای شـما توضیح می‌دهیم.

 

چیدن مهره ها در بازی تخته نرد

آموزش کامل بازی تخته نرد شرط بندی + قوانین بازی تخته نرد شرطی

ابتدا، هر بازیکن یک تاس پرتاب می کند. بازیکنی کـه شماره بیشتری بیاورد بازی را آغاز میکند. درصورت مساوی شدن، دوباره تاس را پرت می کنند. «شخص آغاز کننده با همان تاس ریخته شده بازی می کند و دوباره تاس نمی‌ریزد مثلا اگر رقیب ۲ آورده باشد و شـما ۵ شـما باید ۲ و ۵ را حرکت کنید» سپس نوبت بازیکن دیگر می شود. شماره روی تاس‌ها نشان می دهد کـه مهره‌ها چه تعداد خانه باید حرکت داده شوند.

 

مهره‌ ها رو به جلو و با قانون‌ های زیر حرکت داده می‌شوند:

مهره با توجه بـه شماره روی تاس بـه خانهٔ باز «خانه‌اي کـه از دو مهره یا تعداد بیشتری از مهره‌هاي‌ رقیب پر نشده باشد» میتواند جابه‌جا شود. عددهای روی دو تاس تشکیل حرکت‌هاي‌ جداگانه میدهد. بـه عنوان مثال، اگر یک بازیکن شماره تاسش ۵ و ۳ باشد، او میتواند یک مهره را پنج خانه و مهره دیگری را سه خانه جلوتر در خانه باز قرار دهد. البته میتواند یک مهره را هشت خانه بـه جلو ببرد ودر یک خانه باز قرار دهد.

 

خانه بسته خانه‌اي اسـت کـه دو مهره یا مهره‌هاي‌ بیشتری از رقیب ان خانه را پر کرده باشد.بـه گزارش سایت فوتبال 91 بازیکنی کـه تاسش دو شماره برابر میاورد، اصطلاحاً جفت آورده و معادل آوردن چهار تا از ان شماره اسـت. مثلا اگر تاس ۶ و ۶ بیاورد، بازیکن دارای چهار «شش» برای استفاده‌اسـت، و میتواند هر ترکیبی از مهره‌ها را حرکت دهد. بازیکن باید تا زمانی کـه حرکت قانونی با شماره روی تاسها دارد، حرکت کند و نمیتواند از عددی کـه آورده صرف نظر کند.

 

زدن و خوردن در بازی تخته نرد

خانه اشغال شده توسط یک مهره، تک نامیده میشود. اگر رقیب روی مهره تک بیاید، ان مهره را میزند و جای ان قرار می گیرد و مهره خورده شده روی «بار» قرار می گیرد. تا زمانی کـه یک بازیکن یک یا چند مهره بر روی بار دارد، باید نخست ان مهره‌ها را وارد بازی کند. هنگامی کـه نوبت اوست، با توجه بـه شماره روی تاسش، مهره بیرون را در خانه بازی از ناحیه خودی رقیب قرار میدهد.

آموزش کامل بازی تخته نرد شرط بندی + قوانین بازی تخته نرد شرطی

باگر یک بازیکن یک مهره در بار دارد، و تاسش ۴ و ۶ دارد، می تواند مهره‌اش را بر روی هردو خانه 4 یا 6 ناحیه خودی رقیب قرار دهد بـه شرطی کـه ان خانه‌ها باز باشند. اگر هیچ خانه‌اي باز نباشد، بازیکن نوبت خودرا از دست می دهد. ولی باید تا ان‌ جا کـه میتواند مهره‌ هایش را وارد کند و بقیه را برای نوبت بعدیش بگذارد. پس از ان‌کـه آخرین مهره خورده شده وارد بازی شد، بازیکن بـه بازی عادی خود ادامه میدهد.

 

خارج کردن در بازی تخته نرد

زمانی کـه تمام مهره‌ها را در ناحیه خودی «۶خانه سمت راست تخته» جمع کردید، حالا نوبت بـه ان رسیده‌اسـت کـه مهره‌هاي‌ خودرا از بازی خارج کنید و برای خارج کردن مهره از بازی، شـما باید تاس‌ها را بیندازید و بـه ازای هر شماره تاس، یک مهره از بازی خارج کنید.

آموزش کامل بازی تخته نرد شرط بندی + قوانین بازی تخته نرد شرطی

مثلا اگر شـما ۵ و ۲ بیاورید، باید یک مهره از خانه شماره ۵ و یک مهره از خانه شماره ۲ خارج کنید و اگر در خانه‌هاي‌ ۵و۲ هیچ مهره‌اي نبود باید با دیگر مهره‌ها این تاسهای ۵ و ۲ را بازی کنید مثلا برای تاس ۵ یک مهره از خانه ۶ بـه خانه یک ببرید و برای تاس دو یک مهره از خانه‌هاي‌ دیگر حرکت دهید.

 

قانون بازی تخته نرد شرطی

اگر تاس انداختید ودر خانه مورد نظر هیج مهره‌اي نبود با شرط این کـه در خانه‌هاي‌ بعدش هم هیچ مهره‌اي نباشد، شـما می توانید این مهره را از نزدیکترین خانه قبل از شماره تاس بردارید. مثلا تمام مهره‌هاي‌ شـما در خانه‌هاي‌ ۱٬۲٬۳ جمع اسـت و شـما تاس می‌اندازید. اگر تاس شـما مثلا ۴ و ۶ باشد شـما میتوانید دو مهره از خانه ۳ خارج کنید اما اگر در خانه ۵ شـما مهره باشد شـما نمیتوانید با تاس ۴ مهره از بازی خارج کنید و باید این تاس را بازی کنید.

آموزش کامل بازی تخته نرد شرط بندی + قوانین بازی تخته نرد شرطی

حال اگر تاس جفت بیارید شـما می توانید چهار مهره از خانه شماره تاس خارج کنید. مثلا اگر جفت ۳ بیارید در صورتی کـه چهار مهره در خانه ۳ باشد میتوانید هر چهار مهره را خارج کنید. اگر کمتر از چهار مهره در خانه ۳ باشد، میتوانید تعداد تاس ۳ باقی‌مانده را از خانه ۲ بردارید«درصورتی کـه خانه ي ۴ و ۵ و ۶ شـما خالی باشد.»

 

وقتی در خانه‌‌ي ۶ مهره ي رقیب را زدید هنگام بازی برای تک ندادن در حالی کـه مهره ي مورد نظر تاس را دارید نباید مهره ي دیگری را بازی دهید. مثلا ۲ مهره‌ برروی خانه ي ۵ دارید و مهره ي رقیب برروی بار اسـت و تاس شـما ۵ و ۲ داده اسـت شـما فقط در صورتی قادر بـه بازی دادن مهره ي خانه ي ۵ بـه دو خانه جلوتر میباشید کـه در خانه ي ۲ هیچ مهره اي برای خروج وجود نداشته باشد.

 


 

فلسفه مهره ها، زمین بازی و تاس در بازی تخته نرد

۳۰ مهره: ۳۰ شبانه روز یک ماه

۲۴ خانه: ۲۴ ساعت شبانه روز

۴ قسمت زمین: ۴ فصل سال

۵ دست بازی: ۵ وقت یک شبانه روز

دو رنگ سیاه و سفید: شب و روز

۱۲ خانه در هر طرف زمین بازی: ۱۲ ماه سال

تاس: ستاره بخت و اقبال

گردش تاس‌ها: گردش ایام

مهره‌ها: انسان‌ها

گردش مهره در زمین: حرکت انسان‌ها

برداشتن مهره‌ها در پایان بازی: مرگ

 

معنی اعداد تاس در بازی تخته نرد

شماره ۱: یکتایی و خداپرستی

شماره ۲: آسمان و زمین

شماره ۳: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

شماره ۴: چهار جهت جغرافیایی

شماره ۵: خورشید، ماه، ستاره، رعد و آتش

شماره ۶: شش روز آفرینش

 


 

اصطلاحات بازی تخته نرد

در آخر نیز با برخی اصطلاحات رایج در بازی تخته نرد آشنا خواهیم شد.

 

اصطلاح مارس در بازی تخته نرد

آموزش کامل بازی تخته نرد شرط بندی + قوانین بازی تخته نرد شرطی

اگر قبل از این‌ کـه رقیب بتواند مهره‌اي را خارج کند، شـما تمام مهره‌هاي‌ خودرا خارج کنید، رقیب مارس شده اسـت و دو امتیاز بـه شـما تعلق می گیرد. اما اگر رقیب بتواند حتی یک مهره را خارج کند، تنها یک امتیاز بـه شـما تعلق می گیرد.

 

اصطلاح مارس سیاه در بازی تخته نرد

اگر قبل از این کـه رقیب شـما مهره‌اي را از بازی خارج کند، بتوانید تمام مهره‌هاي‌ خودرا خارج کنید و رقیب یک مهره یا بیشتر در زمین شـما داشته باشد، رقیب مارس سیاه یا مارس اکبر شده اسـت. دراین صورت سه امتیاز بـه شـما تعلق می گیرد.

 

اصطلاح داو دادن در بازی تخته نرد

آموزش کامل بازی تخته نرد شرط بندی + قوانین بازی تخته نرد شرطی

داو دادن یک استراتژی اختیاری اسـت. زمانی کـه احساس کردید کـه برنده‌اید می توانید بـه رقیب پیشنهاد داو دهید. دراین صورت، رقیب باید باخت را قبول کند یا این‌کـه امتیاز بازی را دو برابر کند. بـه این پیشنهاد داو دادن گفته میشود. در حین بازی فقط یکبار و قبل از تاس ریختن می توانید پیشنهاد داو دهید و رقیب شـما می تواند پیشنهاد شـما را قبول کند یا رد کند.

 

اگر رد کرد شکست را قبول کرده و شروع بـه دور جدید بازی میکنید.

اگر قبول کرد بازی ادامه مییابد و امتیاز بازی دو برابر می شود.

 

اگر رقیب داو را قبول کرد:

تاس داو را کـه اندازه ان کمی از تاس معمولی بزرگ‌تر اسـت بر روی شماره دو قرار داده و بـه رقیب می دهید. اگر رقیب شـما تصور کرد کـه می تواند شـما را شکست دهد می تواند روی داو شـما دوباره پیشنهاد داو دهد و اگر شـما پیشنهاد داو را رد کنید دو امتیاز از دست میدهید، ولی اگر این پیشنهاد را قبول کنید امتیاز بازی بر روی شماره 4 میرود.

 

منبع : سایت فوتبال 91

 

برچسب‌ها:
بهترین سایت تخته نرد پولی آنلاین با شارژ رایگان
بهترین سایت تخته نرد پولی آنلاین با شارژ رایگان
بهترین سایت تخته نرد پولی آنلاین  دراین پست بهترین سایت تخته نرد پولی آنلاین را بـه شـما معرفی میکنیم. افراد زیادی در کشور ما تخته نرد ...
آموزش بازی دوئل تاس در کازینوهای زنده و آنلاین
آموزش بازی دوئل تاس در کازینوهای زنده و آنلاین
آموزش بازی دوئل تاس در کازینوهای زنده و آنلاین  در این مطلب آموزش بازی دوئل تاس را مرور می کنیم. بازی دوئل تاس یکی از رایج ...
ترفندهای بازی تخته نرد | چگونه بازی تخته نرد را ببریم؟
ترفندهای بازی تخته نرد | چگونه بازی تخته نرد را ببریم؟
ترفندهای بازی تخته نرد  چگونه در بازی تخته نرد برنده شویم؟ دراین پست با ترفندهای بازی تخته نرد آشنا خواهیم شد. تخته نرد یکی از جذاب ...
کازینو آنلاین
ورود به سايت شرط بندی