آمورش بازی پینوکل با پاسور Pinochle + قوانین و روش های برد

آمورش بازی پینوکل با پاسور Pinochle + قوانین و روش های برد

آمورش بازی پینوکل با پاسور 

در اینبخش آمورش بازی پینوکل با پاسور را مرور می‌کنیم. بازی پینوکل یکی از رایجترین بازی هاي‌ کارتی در جهان می باشد کـه در سایت هاي‌ معتبر شرط بندی هم پشتیبانی می‌شود. بازی پینوکل عمدتا بـه صورت 2 نفره و 4 نفره انجام میشود، اگر میخواهید یک سرگرمی پر هیجان را تجربه کنید یا یک شرط بندی پرسود داشته باشید، انتخاب بازی پینوکل گزینه بسیار خوبی محسوب می‌شود. با ما همراه باشید.

 

بازی پینوکل Pinochle چیست؟

آمورش بازی پینوکل با پاسور Pinochle + قوانین و روش های برد

بازی پینوکل یک بازی ورق ترکیبی اسـت. دراین بازی برای کسب امتیاز باید در فاز ورق رو کردن و فاز دورها موفق عمل کنید. بازی ورق پینوکل از نظر هدف، در دسته بازی هایي قرار میگیرد کـه شـما باید با برنده شدن دورها بـه هدف برسید. یعنی بازیکن هر چقدر دورهای بیشتری را برنده شود، بیشتر بـه برنده شدن در بازی نزدیک میشود. از این نظر پینوکل شبیه بازی هاي‌ هاکی، ناک آوت ویست و گروهبان یکم اسـت.

 

موارد مورد نیاز برای بازی

48 کارت پینوکل

2 یا 4 بازیکن

خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

 

هدف در بازی پینوکل چیست؟

هدف دراین بازی این اسـت کـه زودتر از بقیه بـه امتیاز 1000 برسیم. برای کسب امتیاز باید از روکردن ورق و برنده شدن دورهایی استفاده کرد کـه در انها کارت هاي‌ تک، 10؛ شاه یا بی بی باشد.

 

نحوه پخش کردن کارت ها در بازی

بـه هر بازیکن 12 کارت می‌دهیم. بالاترین کارت از مجموعه کارت هاي‌ باقی مانده را برمی گردانیم و ان را تا نیمه زیر بقیه کارت ها قرار می‌دهیم. خال این کارت، خال حکم در دور بازی اسـت. اگر دست دهنده یک کارت 9 را برگرداند، 10 امتیاز بـه او داده می‌شود.

 

امتیاز کارت ها در بازی پینوکل

از بالا بـه پایین:

تک

کارت عدد 10

شاه

بی بی

سرباز

کارت عدد 9

 

روش بازی پینوکل Pinochle

بازیکنی کـه دست دهنده نیست باید کارت اول را بکشد. حالا دست دهنده باید یک کارت «هر کارتی باشد مهم نیست» بکشد. برنده کسی اسـت کـه کارتش بالاترین رنک را در خال حکم داشته باشد. اگر هیچ کارتی از خال حکم کشیده نشد، برنده کسی اسـت کـه کارتش بالاترین رنک را در خال آغازگر داشته اسـت. حالا بازیکن برنده میتواند بـه روکردن ورق بپردازد.

آمورش بازی پینوکل با پاسور Pinochle + قوانین و روش های برد

بازیکن بابت روکردن ورق امتیاز می‌گیرد. درضمن او میتواند از همان کارت ها در دورها استفاده کند. وقتی روکردن ورق اتفاق افتاد یا اگر بازیکن برنده دور، ورقی برای روکردن نداشت، برنده آخرین دور باید بالاترین کارت از مجموعه کارت هاي‌ باقی مانده را بردارد. بازیکن دیگر هم کارت بعدی را برمی دارد. حالا آن ها 12 کارت دارند. برنده آخرین دور باید دور جدید را شروع کند.

 

نحوه اجرای بازی پینوکل

اگر بازیکنی کارت 9 خال حکم را دارد، میتواند بعد از بردن یک دور، ان کارت رابا کارت برگردانده شده از بسته کارت هاي‌ باقی مانده عوض کند. وقتی او اینکار را کرد، 10 امتیاز می‌گیرد. درضمن بازیکنی کـه یک کارت 9 خال حکم رو کرد یا از کارت 9 خال حکم دریک دور استفاده کرد هم 10 امتیاز می‌گیرد.

آمورش بازی پینوکل با پاسور Pinochle + قوانین و روش های برد

وقتی از بسته کارت هاي‌ باقی مانده فقط یک کارت ماند «خوابیده بـه پشت»؛ برنده دور بعدی ان کارت باقی مانده را برمی دارد. بازیکن بازنده دور بعدی هم کارت برگردانده شده کـه زیر بسته کارت ها گذاشتیم را برمی دارد. بعد از این کـه آخرین کارت ها برداشته شد دیگر نمیتوان از روکردن ورق امتیاز گرفت. با 12 کارت آخر فقط برای برنده شدن دورها بازی میکنیم. دراین 12 دور پایانی باید درصورت امکان کارتی از خال آغازگر کشید.

 

درضمن اگر می‌توانید دور را برنده شوید باید اینکار را انجام دهید. بـه بازیکنی کـه برنده آخرین دور شود 10 امتیاز داده میشود. حالا هر بازیکن باید تعداد کارت هاي‌ تک و 10 کـه برنده شده را بشمارد. بازیکنان بـه ازای هرکدام از این کارت ها 10 امتیاز میگیرند. بازیکنان باید تعداد کارت هاي‌ شاه و بی بی کـه برنده شده اند را ارزیابی کنند. بـه ازای هر کدام از این کارت ها، 5 امتیاز بـه بازیکن داده می‌شود.

 

امتیاز روکردن ورق در بازی Pinochle

فهرست روکردن ورق در زیر آمده اسـت:

 

ردیف خال حکم

«تک – 10 – شاه – بی بی – سرباز»: 150 امتیاز

 

کارت 9 خال حکم

10 امتیاز

 

ازدواج خال حکم

«شاه و بی بی» 40 امتیاز

 

ازدواج غیر حکم

20 امتیاز

 

4 کارت تک از هر خال

100 امتیاز «2 تا: 200 امتیاز»

 

4 کارت شاه از هر خال

80 امتیاز «2 تا: 160 امتیاز»

 

4 کارت بی بی از هر خال

60 امتیاز «2 تا: 120 امتیاز»

 

4 کارت سرباز از هر خال

40 امتیاز «2 تا: 80 امتیاز»

 

پینوکل «بی بی پیک و سرباز خشت»

40 امتیاز «2 تا: 80 امتیاز»

 

توضیحات رو کردن ورق

در روکردن ورق، بازیکنان با این ترکیب ها امتیاز می‌گیرند. ردیف کارت هاي‌ تک، 10؛ شاه، بی بی، سرباز در خال حکم 15 امتیاز دارد. یک کارت شاه و یک کارت بی بی از یک خال میتوانند باهم ازدواج کنند. اگر این کارت ها از خال حکم باشند 4 امتیاز، ودر بقیه خال ها هم این ازدواج 2 امتیاز دارد. کارت 9 خال حکم 1 امتیاز دارد.

آمورش بازی پینوکل با پاسور Pinochle + قوانین و روش های برد

کارت تک از هر خال 10 امتیاز دارد. کارت شاه از هر خال 8 امتیاز دارد. کارت بی بی از هر خال 6 امتیاز دارد. کارت سرباز از هر خال 4 امتیاز دارد. در دست داشتن کارت بی بی پیک و سرباز خشت هم یک پینوکل اسـت و 4 امتیاز دارد. اگر بازیکنی دو تا از ترکیب هاي‌ گفته شده را داشته باشد، امتیازات بـه این شکل اسـت.

 

حکم کردن در بازی پینوکل

بازیکن سمت چپ دست دهنده نخستین کسی اسـت کـه باید حکم کند. او باید بگوید چند امتیاز میتواند بگیرد یا این کـه بگوید پاس. برای شروع حداقل باید از حکم 20 کار را آغاز کرد. هر بازیکن باید حکم قبلی را بالاتر ببرد یا بگوید پاس.

آمورش بازی پینوکل با پاسور Pinochle + قوانین و روش های برد

آمورش بازی پینوکل

 

این روند حکم کردن بـه نوبت و با چرخش ساعتگرد ادامه پیدا میکند و بازیکنان چند بار حکم می‌کنند تا جایی کـه همه ی بـه جز یک نفر بگویند پاس. مفهوم این حکم کردن را در جریان بازی بهتر می فهمید.

 

قوانین بازی پینوکل Pinochle

اگر هردو بازیکن کارتی یکسان کشیدند، برنده دور کارتی اسـت کـه اول کشیده شده اسـت. بعد از برنده شدن دریک دور، فقط یک روکردن ورق میتوان انجام داد. اگر چند روکردن ورق اتفاق بیفتد بازیکن باید یک دور دیگر برنده شود تا امتیازات ان را بگیرد.

 

مثال

بی بی پیک از یک ازدواج کـه امتیاز ان گرفته شده را می‌توان درکنار سرباز خشت گذاشت کـه در حال حاضر با 4 کارت سرباز دیگر در روکردن ورق مورداستفاده بوده اسـت. بدین ترتیب یک پینوکل شکل می‌گیرد. ولی در ان دور، بازیکن فقط می‌تواند امتیاز 4 سرباز یا پینوکل را بگیرد. برای گرفتن امتیاز دیگری اول باید دریک دور دیگر برنده شود.

 

از یک کارت چقدر می‌توان استفاده کرد؟

آمورش بازی پینوکل

 

از یک کارت میتوان در چند روکردن ورق استفاده کرد فقط در صورتی کـه نوع این روکردن ها باهم متفاوت باشد. از بی بی پیک میتوان دریک ازدواج، یک توالی، یک پینوکل و 4 بی بی استفاده کرد. اگر یک کارت بی بی از یک روکردن ورق 4 بی بی کشیده شده، نمی‌توان یک کارت بی بی دیگر بـه سه کارت بی بی باقی مانده اضافه کرد و دوباره امتیاز گرفت.

 

امتیاز گیری مجدد

برای امتیازگیری دوباره از این نوع، همه ی کارت هاي‌ بی بی باید متفاوت باشند. یک بازیکن نمی‌تواند یک توالی رو کند و بعد، از ازدواج خال حکم کارت هاي‌ همان توالی دوباره امتیاز بگیرد. بازیکن می‌تواند اول یک ازدواج خال حکم رو کند و بعد کارت هایي بـه ان دو کارت اضافه کند و اینبار بـه خاطر رو کردن یک توالی امتیاز بگیرد.

 

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت
عکس لخت راه رفتن دختر زیبا در مقابل چشم همسایه ها
عکس لخت راه رفتن دختر زیبا در مقابل چشم همسایه ها