آموزش بازی بیلوت با پاسور + قوانین و نکات برد های تضمینی

آموزش بازی بیلوت با پاسور + قوانین و نکات برد های تضمینی

آموزش بازی بیلوت در سایت های شرط بندی 

در این مطلب آموزش بازی بیلوت را مرور می کنیم. بازی بیلوت یکی از بازی های کارتی محبوب است که در سایت های شرط بندی هم ارائه می شود، این بازی گیم پلی بسیار آسانی دارد و می تواند گزینه خوبی برای کاربرانی باشد که به بازی های کازینویی آنلاین علاقه دارند. در ادامه این مطلب با آموزش بازی بیلوت، نکات و ترفندهای برد این بازی پرطرفدار آشنا خواهیم شد. با فوتبال 91 همراه باشید.

 

آموزش بازی بیلوت پاسور شرط بندی

آموزش بازی بیلوت با پاسور

هدف از بازی بیلوت کسب امتیازات بیشتر نسبت بـه رقیب مقابل می باشد. هر بازیکن در مقابل دست هایي کـه در طول بازی می‌برد، امتیاز کسب می‌کند. ورق هاي‌ زیر از هر چهار خالِ موجود، در بازی استفاده میشوند: آس، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰ و۹ هر دور از بازی با توزیع ۶ ورق بـه هر بازیکن شروع می‌شود. پس از ان بازیکنان خال حکم را تعیین می‌کنند.

 

نحوه انتخاب خال حکم در بازی بیلوت

انتخاب خال حکم بـه طور تصادفی توسط یکی از بازیکنان انجام می‌شود، تفاوتی ندارد کـه کدام یک از بازیکنان بازی را ایجاد کرده باشد. بازیکنی کـه انتخاب حکم ابتدا بـه وی پیشنهاد شده اسـت میتواند خال مورد نظر را بپذیرد یا رد کند:

 

در حالتی کـه بازیکن رد بدهد

اگر رقیب حکم را انتخاب کند، مرحله تعیین حکم خاتمه می‌یابد. دراین حالت بازی توسط شرکت کننده اي کـه در ابتدا انتخاب حکم بـه او پیشنهاد شده بود شروع می‌شود. در صورتیکه رقیب نیز رد بدهد، فرصت انتخاب خال حکم از بین ۳ خال باقیمانده مجددا بـه بازیکن اول داده میشود.

 

بیشتر بخوانید: آموزش بازی گاربج پوکر Garbage Poker بازی پاسور جدید

پس از انتخاب خال حکم، بازی شروع میشود

آموزش بازی بیلوت با پاسور

در غیر اینصورت رقیب مقابل باید حکم را از میان ۳ خال دیگر انتخاب نماید. دراین حالت، مجددا گام اول بازی مشابه زمانی کـه انتخاب حکم بـه بازیکن اول پیشنهاد شده بود، توسط بازیکن دیگر تکرار میشود. اگر ورق تعیین حکم سرباز باشد و شرکت کننده اول ان را نگیرد شرکت کننده دوم باید ان را بگیرد. زمانی کـه حکم انتخاب شد، هر بازیکن ۳ کارت باقیمانده را دریافت می‌کند.

 

قوانین گرفتن دست در بازی بیلوت

ورق هاي‌ با خال حکم، بالاتر از ورق هاي‌ با ارزش یکسان از خال هاي‌ دیگر غیر از حکم می باشد. بازیکنی کـه نخستین مرحله « راند » بازی را شروع میکند، هر ورق دلخواهی را میتواند بازی کند و رقیب مقابل باید بـه ترتیب ذکر شده در زیر پاسخ بدهد:

 

اگر ورق عادی غیر از خال حکم بازی شده باشد

رقیب باید ورقی با خال مشابه بازی کند ودر صورتیکه ورق همنوع را نداشته باشد، میتواند از ورقی با خال حکم استفاده کند.

 

اگر ورقی از خال حکم توسط بازیکن اول بازی شده باشد

رقیب در صورتیکه ورقی با ارزش بالاتر از همان خال داشته باشد بازی میکند در غیر اینصورت، هر ورق دیگری از خال حکم میتواند بازی کند و اگر ورق همنوع نداشته باشد، میتواند ازهر ورق دیگری استفاده نماید.

 

بالاترین ورق بازی

بالاترین ورق با خال حکم دست را میبرد ولی در صورتیکه خال حکم توسط نفر اول بازی نشده باشد، بالاترین ورق با خال بازی شده یا خال حکم دست را خواهد برد.  این رتبه بندی برای:

 

بیشتر بخوانید: روش بازی ورق جیمز باند | آموزش بازی های پاسور

 

ورق های با خال حکم در بازی بیلوت

سرباز، ۹؛ آس،۱۰؛ شاه، بی بی اعمال میشود.

 

ورق هاي‌ با خال غیر از حکم 

آس، ۱۰؛ شاه، بی بی، سرباز، ۹ اعمال میشود.

 

برای بازی در حالت بدون تعیین خال حکم

آس، ۱۰؛ شاه، بی بی، سرباز، ۹؛ ۸؛ ۷ اعمال می‌شود.

 

ارزش ورق ها در بازی بیلوت

آموزش بازی بیلوت با پاسور

ترکیب ورق ها در دست: در طول هر دور از بازی بازیکنان می‌توانند امتیازات اضافه تری برای ورق هایي کـه در دست دارند کسب کنند کـه می‌توانیم بـه موارد زیر اشاره کنیم:

 

بیشتر بخوانید: آموزش بازی پاسور کارت خوش شانس (Lucky Card)

 

بیلوت:

شاه و بی بی از خال حکم – ۲۰ امتیاز

 

تیرس «سه گانه»:

۳ ورق متوالی از یک خال – ۲۰ امتیاز

 

کوارت «۵۰ »:

۴ ورق متوالی از یک خال – ۵۰ امتیاز

 

کویینت «۱۰۰»:

۵ ورق متوالی از یک خال – ۱۰۰ امتیاز

 

چهار کارت:

آموزش بازی بیلوت با پاسور

ورق هایي با ارزش یکسان از چهار خال موجود. دراین حالت، بسته بـه ارزش گذاری ورق مربوطه، امتیازات متفاوتی بـه شرکت کنندگان داده میشود:

 

ترکیب بیلوت چیست؟

آموزش بازی بیلوت با پاسور

ورق شاه و بی بی از خال حکم با یک دیگر ترکیب بیلوت را تشکیل می‌دهند کـه بـه واسطه ان بازیکن ۲۰ امتیاز اضافی در طول ان دور از بازی کسب میکند . بازیکن میتواند چند مورد از ترکیب هاي‌ اشاره شده در بالا را بـه طور هم زمان در دست خود داشته باشد. دراین حالت امتیاز تمام ترکیب ها ارزیابی میشوند مگر آنکه باهم تداخل داشته باشند.

 

بیشتر بخوانید: روش برنده شدن در بازی اندر بهار (Andar Bahar)

 

قبل از مرحله بعدی:

بازیکن باید نوع ترکیب انتخاب کرده خودرا نشان دهد. در صورتیکه ترکیب مورد نظر انتخاب شده باشد ولی روی گزینه نمایش، کلیک نشده و اعلام نشود، بازیکن هیچ امتیازی برای دست مربوطه دریافت نخواهد کرد. اگر هردو بازیکن ترکیب هایي را معرفی کنند، بازیکنی کـه ترکیبِ دستِ با ارزش بالاتری داشته باشد، امتیاز را دریافت خواهد کرد.

 

ارزش گذاری ترکیب ها در بازی بیلوت

ارزش گذاری ترکیب ها دریک دست بـه ترتیب زیر می باشد:

چهار کارت

۱۰۰

۵۰

تیرس «سه گانه»

 

اگر 2 بازیکن ترکیب یکسانی داشته باشند

ترکیب دست هر کس کـه ارزش بالاتری داشته باشد امتیاز را کسب خواهد کرد. « برای مثال در ترکیب سه گانه شاه، بی بی و سرباز شاه ارزش بالاتری نسبت بـه بقیه دارد ».  تعیین امتیاز چهار کارت بـه ترتیب نزولی زیر درنظر گرفته می‌شود:

 

برای بازی در شرایطی کـه حکم انتخاب شده باشد

سرباز، ۹؛ آس، ۱۰؛ شاه، بی بی

 

برای بازی در شرایطی کـه حکم انتخاب نشده باشد

آس، ۱۰؛ شاه، بی بی، سرباز

 

تعیین ارزش ترکیب هاي‌ دیگر

آس، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰؛ ۹

 

بیشتر بخوانید: تاریخچه پاسور بازی و پیدایش کارت های ورق بازی

 

اگر بازیکنی فراموش کند؟

آموزش بازی بیلوت با پاسور

آموزش بازی بیلوت

اگر بازیکنی فراموش کند کـه ترکیب دست خودرا اعلام نماید، رقیب مقابل می‌تواند تا قبل از شروع مرحله بعدی اقدام بـه اینکار کند. در صورتیکه بازیکنان ترکیب هایي با ارزش یکسان در دست خود داشته باشند، دستی کـه از خال حکم در ان وجود داشته باشد امتیاز را دریافت خواهد کرد. اگر در هیچکدام از دستها ورقی از خال حکم موجود نباشد، دست بازیکنی کـه ابتدا بازی را شروع کرده اسـت امتیاز می‌گیرد.

 

نحوه محاسبه امتیازات در بازی بیلوت

امتیازات هر مرحله از بازی بر اساس تعداد دست هاي‌ گرفته شده و ترکیب هاي‌ اعلام شده توسط شرکت کنندگان ارزیابی میشوند. مجموع کل امتیازات ورق ها ۱۵۲ اسـت. بعلاوه ۱۰ امتیاز اضافی کـه بـه برنده دست آخر داده می‌شود. اگر یکی از بازیکنان کل دست هاي‌ یک مرحله از بازی را ببرد بـه بازیکن دوم کاپ اوت گفته می‌شود و ۵۰ امتیاز اضافی بـه ۱۶۲ امتیاز برنده افزوده خواهد شد.

 

بازیکنی کـه حکم را انتخاب کرده باشد

در شرایطی کـه امتیازات دریافت شده از طریق گرفتن دست و اعلام ترکیب هاي‌ موجود توسط وی با رقیب مقابل برابر باشد، برنده می باشد. اگربازیکنی کـه حکم را انتخاب کرده اسـت، یک راند بازی را ببازد هیچ امتیازی در ان راند کسب نخواهد کرد و رقیب مقابل ۱۶۲ امتیاز را خواهد گرفت.

 

بـه عنوان مثال:

در حالتی کـه امتیازات شرکت کننده اي کـه حکم را انتخاب کرده با امتیازات رقیب برابر باشد مثلاً «۲۰+۵۲» – «۰+۷۲» بازیکن انتخاب کننده حکم برنده خواهد بود. در صورتیکه هر دوبازیکن امتیازات برابری کسب کرده باشند مثلاً «۵۱-۵۱» مراحل اضافی برای بازی درنظر گرفته می‌شوند، تا زمانی کـه یکی از بازیکنان نسبت بـه دیگری برتری پیدا کند.

 

امتیاز یک دور از بازی برای بازیکنان

امتیاز بازیکنی کـه یک مرحله از بازی را واگذار کند، برابر با مجموع امتیازاتی اسـت کـه از طریق گرفتن دستها و اعلام ترکیب ورق هایي کـه در دست خود دارد، کسب کرده اسـت و امتیازات بازیکنی کـه ان راند از بازی را برده اسـت، برابر با مجموع کل امتیازات باقیمانده در ان راند اسـت.

 

زمین گذاشتن دست در بازی بیلوت

در حین بازی بازیکنان میتوانند از گزینه زمین گذاشتن دست استفاده کنند. اگر بازیکنی دست خودرا زمین بگذارد، بدین معنی اسـت کـه در ان دور تسلیم رقیب مقابل شده اسـت، دراین حالت رقیب مقابل امتیازات مربوط بـه زمین گذاشتن دست را کسب کرده و راند بعدی آغاز خواهد شد.

 

بهترین سایت بازی بیلوت

حال کـه با این بازی مهیج آشنا شدید، اگر میخواهید این بازی را بـه طور واقعی تجربه کنید می‌توانید بـه لینک ورود بـه سایت پایین صفحه مراجعه کرده ودر معتبرترین سایت شرط بندی ایران، بیلوت بازی کنید. همچنین اگر می‌خواهید با دیگر بازی هاي‌ کارتی محبوب آشنا شوید، می‌توانید بـه بالای صفحه مراجعه کرده و با انتحاب یکی از بخشها بـه آرشیو ما دسترسی داشته باشید.

 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت
ماجرای سرطان ریحانه پارسا | آیا او بیمار شده است؟
ماجرای سرطان ریحانه پارسا | آیا او بیمار شده است؟