آموزش بازی رامی (پاسور) شرط بندی + قوانین و ترفندهای برد

آموزش بازی رامی (پاسور) شرط بندی + قوانین و ترفندهای برد

آموزش بازی رامی پاسور 

دراین پست آموزش بازی اسور رامی را مرور می کنیم. بازی شرط بندی رامی پاسور یکی از رایجترین بازی هایي می‌باشد کـه بـه وسیله 52 کارت بازی انجام می شود. رامی پاسور از جمله بازی هاي‌ جذاب پاسور اسـت کـه یادگیری ان فوق العاده راحت می باشد. دراین بازی هدف بازیکنان مرتب سازی کارت ها در دو دسته مشخص می‌باشد کـه در ادامه با نحوه بازی رامی و تمام نکات این بازی آشنا خواهیم شد.

 

بازی رامی پاسور چیست؟

آموزش بازی رامی «پاسور» + قوانین و ترفندهای برد

طبق معمول برای توضیح یک بازی، از نحوه بازی کردن ان شروع میکنیم، اما در این جا بهتر اسـت ابتدا هدف از انجام این بازی را بررسی کنیم. این بازی نسبت بـه سایر بازی هاي‌ کازینو، از جمله پوکر، بلک جک و سایر بازی هاي‌ کازینویی، هدف متفاوتی دارد. هدف بازی رامی این اسـت کـه کارت‌ها را در دو نوع دست مختلف مرتب کنیم.

 

Runs:

شامل دنباله اي متوالی از حداقل سه کارت از یک نوع. بـه عنوان مثال دل شماره 3؛ چهار و پنج.

 

Sets:

شامل حداقل سه کارت از یک رده. مثلاً سه شماره هشت از سه نوع مختلف کارت

 

امتیاز آس ها در رامی

در رامی، آس ها میتوانند یا بالا یا پایین باشند.

اما هم زمان نمیتوانند هردو باشند.

 

برنده بازی رامی پاسور

در نهایت بازیکنی کـه بتواند همه ی کارت هایش را طوری مرتب کند کـه تنها یک کارت برای حذف کردن باقی بماند، بازی کلاسیک رامی را بـه نفع خود تمام کرده اسـت.

 

روش بازی رامی پاسور

اگر یادتان باشد در بازی‌هایي شبیه بـه پوکر یا برای مثال 21 ما سعی می کردیم کـه بهترین دست خودمان را تشکیل دهیم. بـه طوری کـه با امتیاز بالای دستمان بتوانیم بازیکنان دیگر را از بازی خارج کنیم یا حتی دیلر را شکست دهیم. اما در بازی رامی خبری از این ماجرا نیست و قضیه متفاوت اسـت. در بازی رامی هدف کلی این اسـت کـه کارت‌هاي‌ خودتان را مرتب کنید.

آموزش بازی رامی «پاسور» + قوانین و ترفندهای برد

آموزش بازی رامی

 

این یعنی کارت‌هایي کـه در دست دارید را بـه بهترین شکل ودر یک دنباله بچینید. بـه نظر کار سهولت می آید اما بـه همین سادگی‌ها هم نیست. دراین جا باید کارت‌هایي کـه در ابتدا می گیرید رابا کارت‌هایي کـه در وسط میز قراردارند و بـه عنوان کارت‌هاي‌ انبار شناخته می شوند معاوضه کنید و ان‌هایي کـه بهتر هستند را برای خودتان نگه دارید.

 

نحوه انجام بازی رامی پاسور

وقت ان اسـت کـه بـه سراغ روند کلی بازی رامی برویم و ببینیم کـه چطور می توانید بازی را شروع کنید. برای اینکار تنها کافی اسـت مراحل زیر را طی کنید:

 

ول از همه ی دو دست کارت با 4 جوکر تهیه کنید.

بعد از اینکار مسلما شـما بـه هم بازی نیاز دارید.

این بازی بین دو تا شش بازیکن انجام می شود.

رامی از نظر تعداد بازیکنان محدودیت دارد.

 

شروع بازی رامی

خب، برای شروع بازی رامی باید بـه هر بازیکن 10 کارت داده شود. اگر قرار باشد با دو بازیکن بازی کنید 10 کارت میگیرید، اگر تعداد بازیکنان 3 تا 4 نفر باشد هر بازیکن 7 کارت میگیرد. اگرهم قرار باشد با 5 تا 6 بازیکن بازی کنید هر نفر 6 کارت میگیرد. بعد از این کـه هر بازیکن کارت‌هاي‌ خودش را گرفت دیلر بقیه کارت‌ها را روی میز میگذارد، این کارت‌ها بـه اسم انبار هم شناخته می شوند.

آموزش بازی رامی «پاسور» + قوانین و ترفندهای برد

در نهایت نخستین ورق این کارت‌ها را رو شده بر روی میز قرار میدهد. بازی از بازیکن سمت چپ دیلر ودر جهت عقربه‌هاي‌ ساعت شروع می شود. این بازیکن یک کارت از کارت‌هاي‌ انبار برمی‌دارد و باید ان رابا کارت‌هایي کـه در دست خودش دارد ترکیب کند. اگرهم کـه کارت بـه دردش نخورد باید یکی از کارت‌هاي‌ خودش را رو نشده روی میز بیندازد. بازیکن کناری هم همین کار را میکند.

 

او باید از کارتی کـه بازیکن قبلی انداخته اسـت یا کارت‌هاي‌ انبار استفاده کند. روند بازی بـه همین شکل ادامه پیدا می کند و هر بازیکن در نوبت خودش دقیقا همین کارها را انجام میدهد. همچنین اگر زمانی کارت‌هاي‌ انبار تمام شدند دیلر موظف اسـت کـه کارت‌هاي‌ دور انداخته شده بازیکنان را بر بزند و بـه کارت‌هاي‌ انبار اضافه کند.

 

بازی رامی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟

آموزش بازی رامی «پاسور» + قوانین و ترفندهای برد

خب تا زمانی کـه یکی از بازیکنان بتواند ورق‌هاي‌ خودش را بـه غیر از یکی«این ورق قرار اسـت دور انداخته شود» مرتب کند بازی ادامه پیدا میکند. دراین حالت او وضعیت خودش را بـه بقیه بازیکنان اعلام میکند. در نتیجه باید کارت‌هاي‌ خودش را بـه بقیه نشان دهد و کارت اضافی را هم دور بیندازد.

 

نحوه شمارش امتیازها در بازی رامی

خب، همانگونه کـه دیدید برنده در بازی رامی با مرتب کردن کارت‌هایش مشخص می شود. اما سوال اینجاست کـه تکلیف بقیه بازیکنان چیست؟ بعد از مشخص شدن برنده بقیه بازیکنانی کـه در بازی باقیمانده‌اند باید کارت‌هاي‌ خودشان را بشمارند. دراین جا امتیازها بـه این صورت اسـت:

 

کارت‌هاي‌ شاه، بی بی و سرباز: 10 امتیاز دارند.

خود کارت 10 هم 10 امتیاز حساب میشود.

بقیه کارت‌ها بـه اندازه شماره رویشان ارزش دارند.

آس در بازی رامی میتواند 1 امتیاز داشته باشد

آس همچنین می تواند 15 امتیاز داشته باشد.

«بـه توافق بین بازیکنان مشخص میشود.»

 

چه کسی از بازی خارج می شد؟

بعد از این کـه هر بازیکن امتیازهای خودش را حساب کند بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را داشته باشد از بازی خارج میشود و دست بعدی شروع می شود. همین!

 

قوانین بازی رامی

در بازی رامی آس‌ها میتوانند high و Low باشند.

در بازی رامی هدف کلی مرتب کردن کارت‌هاست.

 

در این جا دو حالت وجوددارد:

این کـه شـما بتوانید کارت‌هاي‌ خودتان را در دنباله‌اي از حداقل 3 کارت مرتب کنید، منظورمان 3 کارت هم نوع اسـت. برای مثال دنباله 3 تا 5 کـه همگی پیک هستند. دراین حالت دست Runs دارید. حالت دوم زمانی اسـت کـه بتوانید 3 کارت مشابه را کنار هم قرار دهید. برای مثال 3 تا شاه کـه از خال‌هاي‌ مختلف هستند. دراین حالت دست Sets دارید.

 

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت
بریدن آلت تناسلی شوهر به خاطر آزار و اذیت! + عکس
بریدن آلت تناسلی شوهر به خاطر آزار و اذیت! + عکس