بازی هفت خبیث چیست؟ آموزش کامل بازی 7 خبیث یا 7 کثیف

بازی هفت خبیث چیست؟ آموزش کامل بازی 7 خبیث یا 7 کثیف

بازی هفت خبیث چیست؟ 

بازی هفت خبیث چیست؟ در این مطلب آموزش بازی 7 خبیث که با نام 7 کثیف هم شناخته می شود را مرور می کنیم. بازی هفت خبیث یک بازی آلمانی است که کشور ما هم طرفداران زیادی دارد. این بازی یک بازی کارتی هیجانی است، بهترین حالت بازی هفت خبیث، بازی چهار نفره می باشد. در ادامه این مطلب به طور کامل با بازی هفت خبیث، امتیازات و قوانین آن آشنا خواهیم شد. با فوتبال 91 همراه باشید.

 

آموزش بازی هفت خبیث به زبان ساده

روش بازی هفت خبیث به این صورت است که ابتدای بازی به هر بازیکن ۷ کارت تعلق می گیرد. پخش کارت ها نیز باید در جهت عقربه های ساعت صورت پذیرد. پیش از شروع بازی نیز باید باقی کارت هایی که پخش نشده را در وسط جمع قرار دهید. کارت ها باید به پشت قرار گیرند و فقط آخرین کارت را جدا و در کنار کارت های پشت رو شده قرار می دهید.

بازی هفت خبیث چیست؟ آموزش کامل بازی 7 خبیث یا 7 کثیف

جریمه هاي‌ بازی هفت خبیث

 

پس از پخش کارت ها و زمانی کـه هر نفر ۷ کارت در دست داشت، بازی شروع خواهد شد.خب بازی بر اساس ان یک کارتی روی زمین قرار دارد دنبال می شود. بـه این صورت کـه بـه عنوان نمونه اگر کارت سه دل روی زمین بود، بازیکنی کـه نوبتش اسـت باید یا خال کارت روی زمین را بیاید و یا شماره سه یک خال دیگر را روی زمین بگذارد. لازم بـه ذکر اسـت کـه:

 

در صورتی کـه کسی نوبتش است شماره ۳ یا دل نداشته باشد باید یک کارت از کارت هاي‌ پشت رو قرار داده شده روی زمین بردارد. همچنین اگر شانس با شـما باشد و کارتی کـه از زمین بر میدارید را بتوانید روی کارت وسط قرار دهید باید همان موقع ان را بازی کنید. در ۷ خبیث هر کسی که زود تر تعداد کارت هاي‌ دستش تمام شود برنده اسـت. همچنین عده اي از انواع کارت ها در ۷ خبیث قوانین خاصی را دنبال می‌کنند.

 


 

امتیاز هر کارت در بازی هفت خبیث

کارت هاي‌ ۲ تا ۱۰ امتیاز منفی برابر شماره کارت خود دارند.

سرباز ۲۰ امتیاز منفی دارد.

بی بی ۳ امتیاز منفی دارد.

شاه ۴ امتیاز منفی دارد.

آس ۱۱ امتیاز منفی دارد.

 

«اگر کسی بتواند بازی رابا سرباز تمام کند امتیاز منفی سایر بازیکنان در ۲ ضرب می شود»

 


 

قوانین بازی هفت خبیث

اگر بازیکنی شماره 10 را بیاورد به این معنا است که جهت حرکت بازی باید برعکس شود. با مشخص شدن شماره 7 اگر بازیکنی این کارت را برداشته کارتی با شماره هفت در دست داشته باشد بازی طبق روال گذشته ادامه میابد اما در صورتی که کارتی با شماره هفت را نداشته باشد باید دو کارت را از روی زمین بردارد ودر این صورت بازی برای نفر بعد بـه روال قبل ادامه میابد.

بازی هفت خبیث چیست؟ آموزش کامل بازی 7 خبیث یا 7 کثیف

اموزش بازی هفت خبیث اپارات

 

رو شدن شماره 2 دراین بازی این مفهوم را دارد کـه یک نفر از بازیکنان باید جریمه شود. برداشتن کارت شماره 8 از روی زمین بـه مفهوم جایزه اسـت. در واقع فردی کـه کارت آس را می‌گذارد می تواندیک کارت دیگر را نیز بـه انتخاب خود روی زمین بگذارد. در صورتی کـه فردی کـه نوبت اوست اینکار را انجام ندهد و کارتی را روی زمین قرار ندهد نتوانسته اسـت قوانین بازی را رعایت کند و باید جریمه شود.

 

مشخص شدن کارت آس بـه این معنا اسـت کـه نوبت نفر بعدی از دست رفته اسـت و نفر بعد از او باید بـه بازی ادامه دهد. در صورتی کـه کارت سرباز رو شود، بازیکنی کـه این کارت را برداشته می‌تواند درصورت تمایل حکم بازی را بـه دلخواه و سلیقه خود تغییردهد. اگر بازیکنی فقط یک کارت در دست دارد باید با صدای بلند بگوید تک کارت، اگر فراموش کند و دیگران متوجه خطای او شوند، جریمه شده و باید یک کارت از روی زمین بردارد.

 


 

قوانین فرعی بازی هفت خبیث

درصورت انجام تخلفاتی مانند تاخیر در بازی، خارج از نوبت بازی کردن و …فرد توسط سایر بازیکنان جریمه می شود و باید یک کارت را از زمین بردارد. اگر تنها کارت موجود در دست بازیکن کارت آس بود باید جایزه خودرا هم بگذارد و چون دیگر کارتی در دست ندارد جریمه می شود.

بازی هفت خبیث چیست؟ آموزش کامل بازی 7 خبیث یا 7 کثیف

فیلم اموزش بازی هفت خبیث

 

اگر بازیکن اول کارت شماره هفت را روی زمین قرار دهد تا زمانی کـه فرد دیگری شماره هفت را قرار می‌دهد ادامه میابد. اگر بازیکن دوم و سوم نیز شماره هفت را قرار دادندو بازیکن بعدی ان ها شماره هفت نداشت مشمول قانون یاغی می شود و باید دو کارت جریمه شود. اگر بازیکن اول کارت آس را روی زمین قرار دهد، نوبت نفر بعدی از دست می‌رود بـه جز این کـه خود او نیز کارت آس در دست داشته باشد.

 


 

نمونه بازی 7 خبیث برای مثال

بـه هر بازیکن یک کارت می‌دهیم تا همه ی کارت ها تمام شود. برخی کارت بیشتری در مقایسه با بقیه دارند. مشکلی نیست. در دور اول باید کارت 3 گشنیز شروع کننده باشد. بازیکن شماره 3 کارت ها را جفت میکند و نوبت بازیکن بعدی می سوزد. بازیکن شماره 5 یک کارت 3 دیگر میکشد و نوبت بازیکن شماره 6 می سوزد. بازیکن شماره 4 خارج از نوبت، 4 کارت یکسان وسط را کامل می‌کند.

 

کارت ها پاک می شود و بازیکن شماره 4 دوباره کارت میکشد.

 

بازیکن شماره 5 کارت قبلی را جفت میکند و نوبت بازیکن شماره 6 می سوزد.

 

بازیکن شماره 2 چهار کارت وسط یکسان را کامل می‌کند.

 

کارت ها پاک می شود و بازیکن شماره 2 دوباره کارت می‌کشد.

 

بازیکن شماره 3 کارت قبلی را جفت میکند و نوبت بازیکن شماره 4 می سوزد.

 

بازیکن شماره 5 کارت سرباز رابا کارت شاه شکست میدهد.

بازی هفت خبیث چیست؟ آموزش کامل بازی 7 خبیث یا 7 کثیف

جریمه بازی هفت خبیث

 

بازیکن شماره 6 ان کارت را جفت میکند و نوبت بازیکن 1 می سوزد.

 

بازیکن شماره 2 کارت شاه رابا یک جفت کارت 8 شکست میدهد.

 

بازیکن شماره 3 هم با یک جفت کارت 9؛ جفت 8 را شکست میدهد.

 

بازیکن شماره 4 چهار کارت وسط را کامل می‌کند و کارت هاي‌ وسط پاک می شود.

 

او یک کارت دیگر می‌کشد. بازیکن شماره 5 کارت 5 رابا کارت 6 شکست میدهد.

 

بازی بـه همین ترتیب ادامه پیدا میکند و بازیکنان هرجا کـه نتوانند

 

حرکتی انجام دهند، می‌گویند پاس. بازیکن شماره 2 با همه ی کارت

 

هایش بازی کرده و رئیس می شود. بازیکن شماره 3 هم بـه عنوان

 

نفر دوم کارت هایش را تمام می‌کند و نایب رئیس می شود.

 

بازی ادامه دارد ودر نهایت بازیکن شماره 4 آخرین نفری اسـت کـه هنوز کارت دارد. او A-hole می شود.

 

بازیکن شماره 2 دو امتیاز میگیرد. بازیکن شماره 3 هم نایب رئیس شده و یک امتیاز میگیرد.

 

بازیکن شماره 4 کارت ها را در دور بعدی بازی دست میدهد.

 

او بالاترین کارتش را بـه رئیس می‌دهد. رئیس هم یک کارت بـه او می‌دهد.

 

رئیس کارت اول دور را می‌کشد. بازی بـه همان ترتیب ادامه پیدا می‌کند.

 

بازی پاسور رامی آنلاین چگونه است؟
بازی پاسور رامی آنلاین چگونه است؟
آموزش بازی پاسور رامی آنلاین  در اینجا راهنمای بازی پاسور رامی را بررسی خواهیم کرد. رامی یکی از محبوب ترین بازی های کارتی در هند است ...
آموزش بازی پاسور پونتو بانکو + قوانین و روش های برنده شدن
آموزش بازی پاسور پونتو بانکو + قوانین و روش های برنده شدن
آموزش بازی پاسور پونتو بانکو  در این پست، آموزش بازی پاسور پونتو بانکو را مرور می کنیم. بازی (Punto Banco) یکی از بازی های ساده پاسور ...
آموزش بازی پاسور کارت خوش شانس (Lucky Card)
آموزش بازی پاسور کارت خوش شانس (Lucky Card)
بازی پاسور کارت خوش شانس  در اینجا با آموزش بازی پاسور کارت خوش شانس آشنا خواهیم شد. می توان گفت این بازی یک بازی جدید است ...
بهترین مارک پاسور کدام است؟ کیم یا بایسیکل؟
بهترین مارک پاسور کدام است؟ کیم یا بایسیکل؟
بهترین مارک پاسور کدام است؟  بهترین مارک پاسور کدام است؟ پاسور کیم بخریم یا پاسور بایسیکل؟ داشتن پاسورهای باکیفیت باعث می‌شود کارت ها راحت تر بر ...
بازی پاسور دوراک Durak | آموزش کامل + قوانین
بازی پاسور دوراک Durak | آموزش کامل + قوانین
آموزش بازی پاسور دوراک  در اینجا به آموزش بازی پاسور دوراک پرداخته ایم. بازی دورک یا دوراک یکی از سرگرم کننده ترین ها می باشد. آیا ...
ترفندهای پاسور که در تمام بازی ها کارساز می باشند!
ترفندهای پاسور که در تمام بازی ها کارساز می باشند!
آموزش ترفندهای پاسور بازی  در اینجا آموزش ترفندهای پاسور که در تمام بازی ها کاربرد دارند را بررسی می کنیم. پاسور بازی یک فعالیت تفریحی سرگرم ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی