آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی در سایت های معتبر

آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی در سایت های معتبر

آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی آنلاین 

در اینبخش آموزش بازی فوتبال دستی آنلاین در سایت هاي‌ شرط بندی را مرور می‌کنیم. بازی فوتبال دستی یکی از محبوب ترین و مهیج ترین بازی ها می‌باشد، با پیشرفت تکنولوژی پای این بازی بـه موبایل ها و کامپیوترها هم باز شد. با توجه بـه محبوبیت بازی فوتبال دستی، تعداد زیادی از سایت هاي‌ شرط بندی بر روی این بازی سرمایه گذاری کرده و فوتبال دستی را در اختیار کاربران خود قرار داده اند.

 

آموزش کامل بازی فوتبال دستی شرطی

فوتبال دستی یک بازی مهیج و سرگرم‌کننده اسـت کـه در بعضی کشورها بـه یک ورزش حرفه‌اي تبدیل شده اسـت. این بازی بسیار پرطرفدار و محبوب اسـت. با کمک تکنیک‌هاي‌ موثر در فوتبال‌ دستی بازیکنان سریع‌تر ه موفقیت و پیروزی دست پیدا می ‌کنند. این بازی بـه همان اندازه کـه یک بازی مهیج اسـت، یک بازی ذهنی هم محسوب می‎شود.

آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی

برای پیروزی دراین بازی بـه چیزی بیش از سرعت و شانس احتیاج داریم. برای اینکار باید از تکنیک‌هاي‌ موثر در فوتبال‌ دستی اطلاع داشته و بـه مهارت‎هاي‌ لازم برسیم تا بـه یک بازیکن حرفه‎اي تبدیل شده و بـه پیروزی دست پیدا کنیم. از ان‌جا کـه این بازی، یک بازی ذهنی اسـت بـه چیزی بیش از مهارت نیاز دارد. شـما باید رقیب خودرا بسنجید و طبق ان حرکات فعلی و آینده خودرا برنامه ‌ریزی کنید.

 

قوانین و پیش بینی های فوتبال دستی

هیچگونه محدودیت زمانی در مسابقه «بازی» فوتبال دستی وجود ندارد. هرمسابقه شامل ۱ «یک» ؛ ۳ «سه» یا ۵ «پنج» گیم اسـت. در مسابقه یک گیمی، بازیکن یا تیم دو نفره اي کـه گیم را ببرد، برنده بازی می شود. در مسابقه سه گیمی، بازیکن یا تیم دو نفره اي کـه دو گیم را ببرد، برنده بازی خواهد شد.

آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی در سایت های معتبر

در مسابقه پنج گیمی، بازیکن یا تیم دو نفره اي کـه سه گیم را ببرد، برنده می شود. بازیکن یا تیم دو نفره اي کـه پنج یا هفت گل بزند برنده گیم خواهد شد، کـه این مورد بستگی بـه شرایط تورنمنت یا مسابقات دارد.همچنین امکان برگزاری مسابقات با شرایط دیگر نیز وجوددارد کـه دراین صورت، برگزارکننده اطلاع رسانی می‌کند.

 

روند محاسبه امتیازات در فوتبال دستی

اگر امتیاز لازم برای برد، پنج گل باشد، در صورتی کـه امتیاز گیم آخر ۴:۴ شود ؛ این گیم تا زمان برتری ۲ امتیازی یکی از حریفان ادامه پیدا می‌کند، ولی حداکثر امتیاز نباید از ۸ بیشتر شود. یعنی اگر در گیم آخر امتیاز ۴:۴ بـه دست آید، گیم ادامه پیدا می‌کند و ممکن اسـت با نتایج ۴:۶ ؛ ۶:۴ ؛ ۵:۷ ؛۷:۵ ؛ ۶:۸ یا ۸:۶ بـه اتمام برسد ودر صورت تساوی با امتیاز ۷: ۷ ؛ گیم با نتیجه ۸: ۷ یا ۷: ۸ خاتمه مییابد.

آموزش بازی فوتبال دستی آنلاین

اگر امتیاز لازم برای برنده شدن هفت گل باشد، در صورتی کـه امتیاز گیم آخر ۶: ۶ شود، این گیم تا زمان برتری ۲ امتیازی یکی از حریفان ادامه پیدا می‌کند، ولی حداکثر امتیاز نباید از ۸ بیشتر شود. یعنی اگر در گیم آخر امتیاز ۶: ۶ بـه دست آید، گیم ادامه پیدا میکند و ممکن اسـت با نتایج ۶: ۸ یا ۸: ۶ بـه اتمام برسد. ودر صورت تساوی با امتیاز ۷: ۷ ؛ گیم با نتیجه ۸: ۷ یا ۷: ۸ خاتمه مییابد.

 

آپشن های بازی فوتبال دستی

بازیکن «تیم دو نفره» اول، مسابقه «گیم» را خواهد برد. «برد۱».

بازیکن «تیم دو نفره» دوم، مسابقه «گیم» را خواهد برد. «برد۲».

بازیکن «تیم دو نفره» اول، با ارزیابی هندیکپ، مسابقه «گیم» را خواهد برد «واگذار نمیکند». «هندیکپ ۱».

بازیکن «تیم دو نفره» دوم، با ارزیابی هندیکپ، مسابقه «گیم» را خواهد برد «واگذار نمیکند». «هندیکپ ۲».

پیشبینی تعداد گل هاي‌ زده شده توسط یک بازیکن «تیم دو نفره» در طول بازی «گیم» مجموع بیشتر از«کمتر از» تعداد کل.

پیشبینی تعداد گل هاي‌ زده شده در طول بازی «گیم» مجموع بیشتر از«کمتر از» تعداد کل.

پیشبینی زوج «فرد» بودن تعداد گل هاي‌ زده شده در طول مسابقه «گیم».

پیشبینی نتیجه نهایی مسابقه «گیم».

 

نکات تکمیلی

پیشنهاد می شود برای پیشبینی نتیجه دقیق بـه دست آمده در پایان مسابقه یا گیم، گزینه مورد نظر از میان موارد ارائه شده در متن پیشبینی انتخاب شود. برای تسویه پیشبینی هاي‌ بازی هاي‌ فوتبال دستی بـه وبسایت هاي‌ رسمی مسابقات قهرمانی و تورنمنت هاي‌ ارائه شده در جدول مربوطه بـه عنوان مرجع مراجعه می شود.

آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی در سایت های معتبر

در صورتی کـه یک مسابقه فوتبال دستی در حین بازی متوقف شود و ادامه پیدا نکند ودر طی ۲۴ ساعت بـه اتمام نرسد، ناتمام درنظر گرفته می شود. کلیه پیشبینی هایي کـه نتایج آن ها در زمان توقف بازی مشخص و واضح باشند و بـه نتیجه نهایی مسابقه بستگی نداشته باشند مشمول تسویه خواهند بود. مابقی شرط ها با ضریب ۱ ارزیابی میشوند. 

 

ترفندهای بازی فوتبال دستی

اگر رقیب نظارت توپ را اختیار دارد بهترین کار توقف اوست. آدمک باید بین ۳۵ تا ۴۰ درجه درجه کج‌ شود. درصورت مستقیم بودن توقف رقیب، گرفتن توپ بسیار سخت اسـت و چه بسا دورتر شده و مجددا توپ بـه رقیب باز می‎گردد.

 

گذر:

عبور توپ از ۵ بـه ۳ تکنیک اسـت. این مورد را حتی درنظر داشته باشید کـه با عبور از ۵ یا بـه ۳ هدف بسیار ساده‎تر خواهد بود. دفاع در برابر ۳ آسان‎تر بوده و فاصله تا دروازه کمتر می‎شود.

 

چرخاندن میله‎ ها:

آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی در سایت های معتبر

چرخش تیز با مچ‌ دست و درگیر شدن میله‎ها با تمام توان اکثرا دراین بازی انجام شده و رایج می‎باشد کـه باعث گرفتن توپ از رقیب شده و توپ را در فاصله‎هاي‌ سریع و کوتاه پرتاب می‎کند. یکی از روش‎هایي کـه قدرت بیشتری بـه شـما می‎دهد این اسـت کـه کف دست خودرا روی میله قرار داده و ان را بـه سمت‌ پایین حرکت دهید.

 

زمان بندی:

آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی در سایت های معتبر

آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی

 

دقت در فضاساز‌ي‎ها باعث میشود کـه چند هدف را بـه‌دست بیاورید. ممکن اسـت رقیب حرکات شـما را پیش‌بینی کرده و برای مقابله با شـما از ان‌ها استفاده کند. شـما بـه جای انجام حرکات قابل پیش‌بینی زمان‌بندی خودرا تغییر دهید تا حرکات خودرا در اختیار رقیب قرار دهید.

 

استفاده از حرکات دفاعی در فوتبال دستی

 

واکنش:

مهم اسـت کـه سریع بـه حرکت رقیب خود واکنش نشان دهید. بهترین راه برای انجام اینکار این اسـت کـه آدمک‌ها را متزلزل کنید ودر عین حال بـه دیگران احترام بگذارید تا بـه هدف برسید.

 

پیشبینی:

مناطق کمتری را برای نفوذ رقیب باز بگذارید. توپ را از طریق ضربه‌زدن بـه بازیکنان خود متوقف کنید. حرکت رقیب را یک قدم جلوتر پیش‌بینی کنید.

 

مبهم و تاریک کردن:

آموزش بازی فوتبال دستی شرط بندی

 

حرکات پیش‌بینی نشده‌اي را انجام دهید تا پیش‌بینی حرکات شـما برای رقیب موثر نباشد و نتواند حرکت بعدی شـما را پیش‌بینی کند. با رعایت درست و صحیح تکنیک‌هاي‌ موثر در فوتبال‌ دستی همراه با تمرکز، تمرین و ممارست دراین بازی شـما بازیکن حرفه‎اي خواهید شد.

 

آموزش انواع شرط بندی فوتبال در سایت های گوناگون
آموزش انواع شرط بندی فوتبال در سایت های گوناگون
آموزش انواع شرط بندی فوتبال  در این مطلب با انواع شرط بندی فوتبال آشنا می شویم. شرط بندی فوتبال یکی از پرطرفدارترین روش ها در دنیای ...
آموزش اصطلاحات پیش بینی فوتبال + ترفندهای فرمول محاسبه ضریب برد
آموزش اصطلاحات پیش بینی فوتبال + ترفندهای فرمول محاسبه ضریب برد
آموزش اصطلاحات پیش بینی فوتبال  در این مطلب با اصطلاحات پیش بینی فوتبال آشنا می شویم، در مقالات قبلی به طور کلی درمورد پیش بینی فوتبال ...
چگونه در پیش بینی فوتبال از حالت میزبانی تیم استفاده کنیم ؟
چگونه در پیش بینی فوتبال از حالت میزبانی تیم استفاده کنیم ؟
چگونه در پیش بینی فوتبال از حالت میزبانی تیم استفاده کنیم ؟ چگونه در پیش بینی فوتبال از حالت میزبانی تیم ،درصد برنده شدن تیم ها ...
پیش بینی فوتبال چگونه حرفه ای شویم؟ (نکات کاربردی و مفید)
پیش بینی فوتبال چگونه حرفه ای شویم؟ (نکات کاربردی و مفید)
چگونه در پیش بینی فوتبال حرفه ای شویم؟  چگونه در پیش بینی فوتبال حرفه اي شویم؟ این سوالی اسـت کـه اکثر کاربران تازه کار در شرط ...
شرط بندی فوتبال و نکات طلایی و مهم  (8 استراتژی کلیدی پیش بینی فوتبال)
شرط بندی فوتبال و نکات طلایی و مهم (8 استراتژی کلیدی پیش بینی فوتبال)
نکات طلایی و مهم در شرط بندی فوتبال  در این بخش با نکات طلایی و مهم در شرط بندی فوتبال آشنا می شویم. پیش بینی فوتبال ...
نکات بسیار مهم در شرط بندی فوتبال (4 نکته مفید برای پیش بینی)
نکات بسیار مهم در شرط بندی فوتبال (4 نکته مفید برای پیش بینی)
نکات بسیار مهم در شرط بندی فوتبال  در این مطلب با نکات بسیار مهم در شرط بندی فوتبال آشنا خواهیم شد. روزانه میلیون ها کاربر در ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی