راهنمای هندیکپ تنیس روی میز (پینگ پنگ) | کازینو آنلاین شرط بندی

راهنمای هندیکپ تنیس روی میز (پینگ پنگ) | کازینو آنلاین شرط بندی

راهنمای هندیکپ در تنیس روی میز 

هندیکپ در تنیس روی میز چیست؟ دراین پست آموزش هندیکپ در تنیس روی میز را مرور می‌کنیم. راهنمای هندیکپ تنیس روی میز «پینگ پنگ» یکی از محبوب ترین ورزش ها اسـت و شرط بندی روی ان بسیار رایج می‌باشد. در تمام سایت هاي‌ شرط بندی می‌توانید بازی هاي‌ تنیس روی میز را دنبال کرده و روی آن ها شرط ببندید. در مقالات گذشته راجع بـه آپشن هاي‌ شرط بندی تنیس روی میز صحبت کردیم و امروز راهنمای هندیکپ در پینگ پنگ را مرور می‌کنیم.

 

هندیکپ در تنیس روی میز چیست؟

کاربرد هندیکپ در تنیس روی میز همانند سایت رشته‌هاي‌ ورزشی بوده و هدف ان؛ اعمال یک تفاضل اولیه‌ي فرضی بـه نتیجه‌ي ست یا کل بازی اسـت. در تنیس روی میز، از هندیکپ برای شرط بندی بر روی نتیجه‌ي یک ست یا مجموع بازی استفاده میشود. برای مثال، “هندیکپ ست اول” بـه معنای اعمال تفاضل در نتیجه‌ي ست اول بوده و “هندیک ست دوم” تنها بر نتیجه‌ي بازی در ست دوم تمرکز دارد.

 

در هر ست از بازی تنیس روی میز، فردی کـه زودتر بـه امتیاز 11 برسد، برنده ان ست خواهد بود. بنابر این، امتیازات ست‌هاي‌ مختلف بازی می تواند مثلاً 11:9 «یازده در برابر 9»؛ 11:7 یا 11:5 و … باشد. بنابر این، وقتی بـه نتیجه‌ي یک ست، هندیکپ داده شود، یعنی شماره هندیکپ باید با نتیجه‌ي بازی جمع شود. در ادامه با یک مثال، این مسئله کاملا توضیح داده می شود:

راهنمای هندیکپ در تنیس روی میز «پینگ پنگ»

این بازی بین دو بازیکن بـه نام چایب و ونگر برگذار شده اسـت. آپشن هندیکپ در تنیس روی میز کـه در شکل بالا نشان داده شده اسـت، برای سه ست ارائه شده و هر کدام ضریب مربوط بـه خودرا دارند. در هندیکپ ست اول، برای بازی هندیکپ 4.5 درنظر گرفته شده اسـت. از آنجایی کـه هندیکپ بـه معنای تفاضل اسـت، بنابر این هم می تواند مثبت و هم منفی باشد.

 

عموما هندیکپ منفی برای بازیکن قوی‌تر «کسی کـه احتمال برد بیشتری دارد» و هندیکپ مثبت برای بازیکن ضعیف‌تر اعمال می شود. معنی هندیکپ منفی 4.5 کـه بـه چایب داده شده، این اسـت کـه اولا داد چایب برنده ست اول اسـت و ثانیا با تفاضلی بیشتر از 4.5 امتیاز «عملا یعنی 5 امتیاز» برنده ست اول اسـت.

راهنمای هندیکپ در تنیس روی میز «پینگ پنگ»

کازینو آنلاین شرط بندی تنیس

 

از آنجایی کـه هر ست دارای 11 امتیاز اسـت، پس اگر این آپشن را انتخاب کنید، زمانی برنده خواهید شد کـه تفاضل امتیاز چایب با ونگر، بیشتر از 5 امتیاز باشد و این یعنی چایب باید ست اول را مثلاً با امتیاز 11:6 یا 11:5 و… برده تا شـما برنده این پیشبینی شوید. در نقطه مقابل، اگر هندیکپ مثبت 4.5 برای ونگر را انتخاب کرده باشید، یعنی اگر بـه تفاضل امتیاز دو بازیکن، 4.5 امتیاز بـه نفع ونگر اضافه شود، ونگر بازی را می برد.

 

فرض کنید ست اول با نتیجه‌ي 11:7 بـه نفع چایب بـه اتمام رسیده باشد. تفاضال این بازی منفی 4 امتیاز بـه ضرر ونگر اسـت «ونگر ست اول را باخته»؛ طبق آپشنی کـه انتخاب کردید، اگر بـه امتیاز ونگر «7 امتیاز» هندیکپ 4.5 امتیازی داده شود، بنابر این امتیاز فرضی بازی 11 «چایب» در برابر 11.5 «ونگر» شده و طبق این فرض، ونگر این ست را برده و شـما نیز با انتخاب این آپشن برنده پیشبینی تنیس روی میز، میشوید.

 

آموزش هندیکپ امتیاز در تنیس روی میز

مدل دیگر راهنمای هندیکپ تنیس روی میز بر روی نتیجه‌ي امتیازی بازی بسته میشود. هندیکپ امتیاز در تنیس روی میز یکیدیگر از آپشن‌هایي اسـت کـه سایت‌هاي‌ شرط بندی و پیشبینی ورزشی بـه کاربران خود ارائه میدهند. استفاده از این آپشن بـه شـما کمک میکند تا پیشبینی شـما ضریب بهتری داشته و نتیجتا سود بیشتری را از بازی ببرید.

راهنمای هندیکپ در تنیس روی میز «پینگ پنگ»

اینستاگرام شرط بندی تنیس

 

همانگونه کـه در ابتدای مطلب بیان شد، مفهوم و کاربرد اصلی آپشن هندیکپ، اعمال یک تفاضل فرضی در نتیجۀ بازی بوده و پیشبینی و شرط بندی را هیجان انگیزتر و پرسود تر میکند. هر بازی تنیس، بسته بـه نوع تورنومنت و مسابقه یا در 5 ست و یا در 7 ست برگذار شده و کسی که زودتر بـه سه برد «در 5 ست» و یا بـه چهار برد «در بازی 7 ستی» برسد، برنده مسابقه‌ي تنیس روی میز میشود.

 

هر بازی 5 ست داشته و هر ست 11 امتیاز دارد. فرض کنید دریک مسابقه بین دو بازیکن تنیس روی میز بـه نام هاي‌ کارلوس ایشیدا و سون هاپک، نتیجه‌ي ست‌ها بـه ترتیب برابر 11:7 و 4:11 و 11:9 و 6:11 و نهایتا 11:2 شود. بنابر این بازیکن اول مجموعا در سه دست برده و حریف تنها توانسته در دو ست برنده شده و نتیجه‌ي کل بازی را واگذار کرده اسـت.

راهنمای هندیکپ در تنیس روی میز «پینگ پنگ»

شرطبندی در بازی تنیس

 

بنابر این، مجموع امتیازات کارلوس برابر اسـت با جمع امتیازات این بازیکن در هر ست،

 

بنابر این: 11+4+11+6+11 کـه مساوی اسـت با 43 امتیاز.

 

مجموع امتیازات سون نیز برابر اسـت با 7+11+9+11+2 کـه می شود 40 امتیاز.

 

بنابر این نتیجه‌ي تفاضل امتیازی بازیکنان 3 امتیاز اسـت.

 

اگر در پیشبینی، هندیکپ مثبت 3.5 برای سون ارائه شده باشد

 

و شـما ان را انتخاب کنید، شـما برنده‌ي پیشبینی شده‌اید.

 

همچنین اگر برای کارلوس هندیکپ منفی 2.5 ارائه شده باشد

 

و شـما ان را انتخاب کرده باشید، بازهم برنده شده اید.

 

اجازه بدهید هندیکپ امتیاز در تنیس روی میز را بـه صورت اصولی بـه شـما توضیح دهیم:

 

از آنجایی کـه هندیکپ بـه معنای تفاضل اسـت، بنابر این میتواند مثبت یا منفی باشد.

 

عموما در بازی‌هایي کـه دو بازیکن از لحاظ توانمندی

 

تفاوت چشمگیری باهم دارند، آپشن‌هاي‌ هندیکپ ارائه میشود.

 

به عنوان مثال

در تصویری کـه در بالا نشان داده شده اسـت، مشخص اسـت

 

کـه کارلوس ایشیدا «ضریب 1.19» خیلی قویتر از سون هاپک بوده «ضریب 4.15»

 

و بـه احتمال زیاد بازی را برنده خواهد شد.

 

بنابر این، اگر شـما فقط برد کارلوس را انتخاب کنید،

 

ضریب جایزه‌ي پیشبینی صحیح شـما تنها 1.19 بوده

 

کـه عملا سودی برای شـما نداشته و مبلغ ان بسیار کم اسـت.

راهنمای هندیکپ در تنیس روی میز «پینگ پنگ»

بنابر این شـما با استفاده از آپشن هندیکپ امتیاز، تعیین میکنید

 

کـه کارلوس با چه تفاضلی برنده مسابقه خواهد.

 

هندیکپ امتیاز منفی 0.5 کارلوس بـه معنای این اسـت کـه اولا کارلوس برندۀ بازی اسـت

 

و ثانیا تفاضل مجموع امتیازات وی با سون

 

هاپک بیشتر از نیم امتیاز «عملا یک امتیاز یا بیشتر» اسـت.

 

هندیکپ منفی 1.5 کارلوس نیز طبیعتا بـه معنای

 

ان اسـت اولا کارلوس برنده شده و تفاضل وی نیز 2 امتیاز یا بیشتر خواهد.

 

در نقطه‌ي مقابل، هندیکپ مثبت امتیاز برای بازیکن ضعیف‌ تر لحاظ می‌ شود.

 

برای مثال، وقتی بـه سون هاپک هندیک مثبت 3.5 داده شود بـه این معنا اسـت

 

کـه اگر بـه جمع امتیاز سون 3.5 امتیاز اضافه شود، هاپک برنده مسابقه خواهد بود.

 

اجازه دهید برگردیم بـه مثالی کـه دربخش اول زده بودیم کـه نتیجه‌ي

 

ست‌هاي‌ بین دو بازیکن برابر بود با 11:7 و 4:11 و 11:9 و 6:11 و نهایتا 11:2 امتیاز.

بنابر این دراین مسابقه کارلوس توانسته 43:40 هاپک را شکست دهد.

 

امّا اگر شـما آپشن هندیکپ امتیاز 3.5 را برای هاپک انتخاب کرده باشید،

 

نتیجه‌ي بازی بـه صورت فرضی تبدیل می شود بـه 43.5 «سون»

 

در مقابل 40 «کارلوس» و شـما نه تنها برنده‌ ي این پیشبینی شده، بلکه ضریب بسیار بهتری را نیز کسب کرده‌اید.

 

نحوه بازی نگهبانان ستاره STAR GUARDIANS در کازینو آنلاین
نحوه بازی نگهبانان ستاره STAR GUARDIANS در کازینو آنلاین
آموزش بازی نگهبانان ستاره در سایت های شرط بندی  در این پست آموزش نحوه بازی نگهبانان ستاره در سایت های شرط بندی را مرور می کنیم. ...
در یک کازینو چه چیزهایی وجود دارد و افراد چه می کنند؟
در یک کازینو چه چیزهایی وجود دارد و افراد چه می کنند؟
در یک کازینو چه چیزی هایی وجود دارد؟  در یک کازینو چه چیزهایی وجود دارد؟ کازینوها برخی از سرگرم کننده ترین مکان های روی زمین هستند. ...
نحوه بازی تیمبلز Thimbles (انگشتانه ها) در سایت های شرط بندی
نحوه بازی تیمبلز Thimbles (انگشتانه ها) در سایت های شرط بندی
نحوه بازی تیمبلز Thimbles آنلاین  در اینجا نحوه بازی تیمبلز Thimbles یا انگشتانه ها را به شما آموزش خواهیم داد. بازی انگشتانه ها یک بازی خاطره ...
بهترین زمان ورود به کازینو و شرط بندی
بهترین زمان ورود به کازینو و شرط بندی
بهترین زمان ورود به کازینو  بهترین زمان ورود به کازینو و شرط بندی در بازی ها چه وقت هایی از روز یا شب است؟ باید بگوییم ...
بازی گردونه شانس در سایت های شرط بندی با شارژ هدیه
بازی گردونه شانس در سایت های شرط بندی با شارژ هدیه
آموزش بازی گردونه شانس پولی  در این پست، با بازی گردونه شانس در سایت های شرط بندی آشنا می شویم. آیا تا به حال گردونه شانس ...
قوانین حداکثر شرط بندی در کازینوها
قوانین حداکثر شرط بندی در کازینوها
قوانین حداکثر شرط بندی در کازینوها  در اینجا با قوانین حداکثر شرط بندی در کازینوها آشنا می شویم. هر قمارباز باتجربه‌ای با بازی‌ای مواجه می‌شود که ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی