آموزش مدیریت پول در شرط بندی فوتبال | بهترین سایت پیش بینی فوتبال

آموزش مدیریت پول در شرط بندی فوتبال | بهترین سایت پیش بینی فوتبال

آموزش مدیریت پول در شرط بندی فوتبال 

دراین پست آموزش مدیریت پول در شرط بندی فوتبال را مرور می‌کنیم. مدیریت پول در شرط بندی مهم‌ترین نکته برای کسب درآمد می‌باشد. قبل از این کـه بخواهید از ترفندها و استراتژی هاي‌ مختلف استفاده کنید، باید بـه خوبی بدانید کـه با چه مبلغی شرط بندی کنید. همچنین باید بدانید کـه بـه صورت ماهیانه چه مبلغی را می بایست برای شرط بندی کردن درنظر داشته باشید. در ادامه بـه طور کامل صحبت میکنیم.

 

3 مرحله مدیریت پول در شرط بندی

مرحله اول این کـه تعیین کنیم کـه چه مقدار پول را میخواهیم وارد کار کنیم و روی ان ریسک کنیم. سپس تمام ان پول را اختصاص بدهیم بـه شرط بندی. طوری کـه انگار این پول هیچ وقت وجود نداشته و فقط میخواهیم با ان ریسک کنیم و شرط ببندیم. مرحله دوم مجموعه اي از قوانین اسـت کـه تعیین میکنید ما باید چه مبلغی روی هر شرط ببندیم.

آموزش مدیریت پول در شرط بندی فوتبال

این مورد توسط بودجه کلی ما، از روش و استراتژی و نوع شرط هایي کـه می بندیم و همچنین هدف سود روزانه کـه برای خود تعریف کرده ایم شکل میگیرد. مرحله آخر تصدیق و اجرای مرحله دوم اسـت. بعد از تعیین قوانین، نیاز اسـت کـه تک تک قوانین رو بدون هیچ دستکاری روی همه ی ي شرط هایي کـه می بندیم اعمال کنیم.

 

اساس اولیه مدیریت سرمایه در شرط بندی

این سه مرحله اصلی و پایه و اساس اولیه مدیریت سرمایه اسـت. مقدار پولی کـه ما در مرحله اول برای شرط بندی تعیین میکنیم همان بانک ما حساب میشود، جایی کـه دقیقا قوانین و شرایط مدیریت سرمایه شکل میگیرد. قوانینی کـه تعیین می‌کند ما چقدر باید روی هر شرط سرمایه بگذاریم، کـه اصطلاحاً Staking paln نامیده می‌شود. «مقدار مبلغ برنامه ریزی شده برای هر شرط».

 

آموزش مدیریت مالی در شرط بندی

آموزش مدیریت پول در شرط بندی فوتبال

مدیریت سرمایه در شرط بندی بـه شـما اجازه نمیدهد پس از بردهای متوالی وسوسه شوید و تمام بردهایتان را روی یک شرط بـه اصطلاح مطمئن شرط بندی کنید. همچنین مدیریت سرمایه درست، بـه شـما اجازه چندین باخت پشت هم بدون این کـه سرمایتان صفر شود را میدهد. مطمئن باشید اگر با مدیریت سرمایه خوب و با انتخاب یک روش مناسب عمل کنید، همه ی باخت ها جبران میشود.

 

انواع روش های مدیریت پول در شرط بندی

برای انتخاب یک روش مناسب در مدیریت سرمایه موارد زیادی را بایستی توجه کنید. اول مقدار سرمایه اي کـه میخواهید با ان شرط بندی کنید. دوم رشته ورزشی کـه برای شرط بندی انتخاب میکنید. سوم آپشن ها و ضریب هایي کـه در شرط بندی انتخاب میکنید. ودر آخر هم درصد برد بـه باخت خودرا ارزیابی کنید.

 

ترفندهای مدیریت پول در شرط بندی

نخستین چیز این اسـت کـه ما معتقدیم کـه شرط بندی «فلت» راهی اسـت کـه باید دنبال کرد. یعنی برای هر رویداد بـه همان مقدار شرط بگذارید. «دنبال کردن» یا افزایش اندازه شرط بر اساس آخرین شرط بندی «یا مجموعه اي از شرط بندی ها» توصیه نمیشود. با گذشت زمان، ممکن اسـت در مورد سیستم هاي‌ مختلفی بشنوید کـه در انها اندازه شرط خودرا کـه میدانید چه هنگام برنده می‌شوید، را افزایش می‌دهید.

آموزش مدیریت پول در شرط بندی فوتبال

بـه طور کلی، این سیستم ها کار نمی‌کنند. سرانجام، یک رشته اتفاقات بد میوفتد و شـما در حال شرط بندی مقداری پول از سر عدم دانایی و برای از دست دادن پول خود هستید. بـه طور کلی، بـه نظر می‌رسد تعداد زیادی از این رویکردها عملکرد کوتاه مدت را التیام می بخشند اما با هزینه هنگفت افزایش خطر خرابی. یک تلاش بد میتواند بـه سرعت حساب شـما را بـه خطر بیندازد

 

مدیران حرفه ای پول چه می گویند؟

آن ها با این حرف موافقند کـه شـما باید احتمال «دود کردن» سرمایه خودرا بـه حداقل برسانید. شرط بندی مسطح بـه شـما کمک میکند «روند خودرا حفظ کنید» و از فراز و نشیب هاي‌ سرمایه گذاری استفاده کنید. قماربازان باتجربه ممکن اسـت از تنوع سیستم مارتینگل استفاده کنند، اما همیشه نوعی بازرسی ریسک برقرار خواهد بود. این موضوع از حوصله این مقاله خارج اسـت اما ممکن اسـت در مقاله آینده بـه ان پرداخته شود.

 

اندازه واحد و نوع سرمایه گذاری در شرط بندی

در قدم بعدی، باید بـه نوع سرمایه گذاری کـه هستید فکر کنید. آیا شـما پرخاشگر هستید یا محافظه کار؟ آیا شـما باتجربه هستید یا تازه کار؟ پاسخ بـه این سوالات بـه شـما کمک میکند تا اندازه شرط معمول خودرا تعیین کنید. این اندازه یا «واحد» شـما نامیده می‌شود.

 

ما طبق معمول توصیه میکنیم کـه:

یک سرمایه گذار ورزشی ۱٪ تا ۳٪ از بانکرول خودرا برای هر شرط قرار دهد. سرمایه گذاران محافظه کار ورزشی «یا مبتدیان» باید ۱٪ تا ۲٪ دریک بازی شرط بندی کنند. توجه داشته باشید کـه افراد حرفه اي بـه طور معمول در محدوده ۱٪ قراردارند.

 

نکته مهم برای بت بازهای تهاجمی

آموزش مدیریت پول در شرط بندی فوتبال

سرمایه گذاران ورزشی تهاجمی ممکن اسـت بخواهند ۳٪ دریک بازی شرط بندی کنند. ۲٪ مدیوم خوبی اسـت. این بـه شـما امکان می‌دهد تا در مقابل باخت مقاومت کنید. همچنین در عین حال بـه افزایش سرمایه گذاری ورزشی خود کمک کنید. سرمایه گذاران بسیار تهاجمی ممکن اسـت ۴٪ یا ۵٪ از بانکرول خودرا روی یک رویداد شرط بندی کنند. اما این برای اکثر سرمایه گذاران بسیار خطرناک اسـت.

 

چرا ۴٪ یا ۵٪ نیست؟

پاسخ کوتاه این اسـت: رشته ها و خطر ورشکستگی. اگر شرط بندی کنید کـه مبلغ بیش از حد زیاد باشد، یک خط بد می‌تواند حساب شـما را بـه نصف «یا بدتر» برساند. پس از ان ممکن اسـت احساس کنید کـه باید اندازه شرط خودرا کاهش دهید – درست قبل از دورهای برد داغ اجتناب ناپذیر. شرط هاي‌ کم‌مقدارتر معقولانه ترند و بـه شـما این امکان را می‌دهند کـه بـه روش خود پایبند باشید و نظم خودرا حفظ کنید.

 

میزان بانکرول واقعی و ریسک سرمایه

آموزش مدیریت پول در شرط بندی فوتبال

هر زمان کـه در مورد درصدهای بانکرول صحبت می‌کنیم، بیشتر شرط بندان تصادفا احساس میکنند کـه در “بالاترین سطح” محدوده مورد بحث ما قراردارند. این ممکن اسـت درست بـه نظر برسد. اما فقط بـه این دلیل کـه “حساب واقعی” برای بیشتر شرط بندان، غیرمعمولانه بالاتر از آنچه در حساب هاي‌ خود دارند اسـت.

 

یعنی ممکن اسـت:

تعداد زیادی از شرط بندان X دلار در حساب هاي‌ خود داشته باشند. اما اگر حساب خودرا پایین بیاورند، مایلند Y دلار دیگر اضافه کنند. افراد حرفه اي طبق معمول “بانکرول کامل” خودرا میدانند. باید “سرمایه” خودرا در مقابل “خطر ورشکستگی” حفظ کنند. سرمایه گذاران ودر این مورد، سرمایه گذاران ورزشی، باید سطح “سرمایه واقعی” یا “ریسک سرمایه «اختصاص یافته بـه ورزش»” خودرا درک کنند.

 

وقتی سرمایه گذاران:

نگاه جدی بـه امور مالی خود بیندازند، ممکن اسـت سود “واقعی” یا مبلغی را کـه بـه سرمایه گذاری ورزشی اختصاص می‌دهند، بهتر درک کنند. آن ها ممکن اسـت بدانند کـه ۱٪ تا ۲٪ از “بانکرول واقعی” یا “ریسک سرمایه” آن ها واقعا یک مقدار شرط بندی واقع بینانه اسـت.

 

چگونه بازی فوتبال را درست پیش بینی کنیم؟
چگونه بازی فوتبال را درست پیش بینی کنیم؟
چگونه بازی فوتبال را درست پیش بینی کنیم؟ چگونه بازی فوتبال را درست پیش بینی کنیم؟ در این مطلب با نکات مهم برای پیش بینی دقیق ...
آیا پیش بینی فوتبال هم قمار محسوب می شود؟
آیا پیش بینی فوتبال هم قمار محسوب می شود؟
آیا پیش بینی فوتبال هم قمار محسوب می شود؟  آیا پیش بینی فوتبال هم قمار محسوب می شود؟ شرط بندی ورزشی چه فرقی با کازینو دارد؟ ...
شرط بندی روی پاری سن ژرمن psg در فصل جدید 2022
شرط بندی روی پاری سن ژرمن psg در فصل جدید 2022
شرط بندی روی پاری سن ژرمن psg آیا شرط بندی روی پاری سن ژرمن psg در فصل جدید بازی ها سودمند است؟ در این مطلب به ...
ترفند شرط بندی میکس فوتبال در بهترین سایت شرط بندی فوتبال
ترفند شرط بندی میکس فوتبال در بهترین سایت شرط بندی فوتبال
ترفند شرط بندی میکس فوتبال  در این مطلب ترفند شرط بندی میکس فوتبال را به شما آموزش می دهیم. شرط بندی میکس یکی از روش های ...
استراتژی میدلینگ یا شرط میانه در پیش بینی فوتبال
استراتژی میدلینگ یا شرط میانه در پیش بینی فوتبال
آموزش استراتژی میدلینگ یا شرط میانه  دراین پست بـه آموزش استراتژی میدلینگ یا شرط میانه در پیش‌بینی فوتبال می‌پردازیم. استراتژی شرط بندی middling یکی از محبوب ...
استراتژی شرط بندی ترکیبی یا مولتی بت در بهترین سایت شرط بندی فوتبال
استراتژی شرط بندی ترکیبی یا مولتی بت در بهترین سایت شرط بندی فوتبال
استراتژی شرط بندی ترکیبی  دراین پست بـه آموزش استراتژی شرط بندی ترکیبی میپردازیم. شرط بندی مولتی بت یا ترکیبی بیشتر در پیش بینی هاي‌ ورزشی استفاده ...
کازینو آنلاین
ورود به سايت شرط بندی