علائم اعتیاد به شرط بندی و راه های ترک آن چگونه است

علائم اعتیاد به شرط بندی و راه های ترک آن چگونه است

علائم اعتیاد به شرط بندی 

دراین پست درمورد علائم اعتیاد به شرط بندی صحبت می‌کنیم. قمار یا شرط بندی اگر در حد اعتدال نباشد میتواند بـه یک اعتیاد خانمان سوز دچار شود. کم نیستند افرادی کـه بـه خاطر علائم اعتیاد به شرط بندی ورشکست شده اند و دوباره بـه هر طریقی سعی کرده اند وارد دنیای قمار شوند. از آنجا کـه احتمال علائم اعتیاد به شرط بندی در اینروزها بسیار بیشتر از گذشته اسـت، امروز درمورد علائم و راه هاي‌ ترک ان صحبت خواهیم کرد.

 

اعتیاد به شرط بندی چیست؟

اعتیاد بـه قمار مانند هر اعتیاد دیگری رفتار اعتیادگونه اي اسـت کـه وابستگی شدیدی دارد. افرادی کـه دچار بـه اعتیاد قمار هستند، در واقع بیشترین وقت و پول خودرا صرف بازی هایي می کنند کـه در ان شرط بندی بر سر پول و یا هر دارایی دیگری دارند. احتمال درمان اعتیاد یا اختلال قمار بـه تنهایی و بدون کمک حرفه اي بسیار کم می باشد.

علائم اعتیاد به شرط بندی و راه های ترک آن چگونه است

قمار در برگیرنده بـه خطر انداختن یک چیز با ارزش «طبق معمول پول» در فعالیت یا رویدادی اسـت کـه عاقبت ان معلوم نیست. این ریسک با این امید قبول می شود کـه بلافاصله با پاداشی همراه باشد. البته مهارت میتواند در ان دخیل باشد. دراین صورت این عدم خاطرجمعی را ممکن اسـت کاهش دهد اما از بین نمیبرد.

علائم اعتیاد به شرط بندی و راه های ترک آن

امروزه انواع رایج قمار شامل بازیهای کازینو، خودرو هاي‌ اسلات و ویدیو پوکر، قمار از طریق اینترنت، لاتاری، مسابقات اسب دوانی و شرط بندی روی تیم هاي‌ ورزشی از قبیل فوتبال آمریکایی یا بیس بال اسـت. انواع دیگر قمار شامل شرط بندی روی مهارت هاي‌ فردی، پیشبینی هاي‌ مربوط بـه املاک و تجارت بازار سهام اسـت.

 

چه کسی معتاد به شرط بندی است؟

معتاد بـه قمار شخصی اسـت کـه وقت و پول خودرا صرف قمار بـه طریقی میکند کـه برای وی مضر اسـت. کسی کـه شدیدا بـه قمار اعتیاد دارد بـه عنوان یک قمارباز اجباری یا پاتولوژیک شناخته می شود. علامت اصلی اعتیاد بـه قمار، از دست دادن نظارت نسبت بـه قمار اسـت.

 

افرادی که در معرض خطر قرار دارند

عده اي از افراد هنگامی کـه جلو هستند نمیتوانند قمار کردن را متوقف سازند. اگر انها پولی ببرند، احساس می کنند کـه با شرط بندی مجدد می‌توانند پول ببرند. اما سرانجام بخت بـه آن ها پشت میکند و معتادان قمار تا آنجا بـه قمار ادامه می‌دهند کـه همه ی پولشان بر باد می‌رود. انها کسانی هستند کـه می‌گویند دوباره قمار نخواهند کرد اما  در طول مدت کوتاهی، دوباره خودرا در حال قمار کردن میبینند.

علائم اعتیاد به شرط بندی و راه های ترک آن

شخص ممکن اسـت معتاد بـه قمار یا قمارباز پاتولوژیک باشد اما فقط در رابطه با یک نوع قمار مشکل داشته باشد. برای مثال، عده اي از معتادان بـه قمار ممکن اسـت هر هفته یک بلیط لاتاری بخرند و هرگز در رابطه با ان نوع قمار مشکلی نداشته باشند اما در مورد شرط بندی ورزشی دارای مشکلات عمده اي باشند.

 

علائم اعتیاد به شرط بندی چیست؟

قمار بیشتر از ان طول می‌کشد کـه درنظر داشته اید.

 

شرط بندی «روی سرتان» و سپس «تعقیب کردن باخت ها».

 

دروغ گفتن بـه خانواده یا دیگران در باره این‌که تا چه حد قمار می کنید.

 

از دست دادن اوقات کار یا تعهدات خانوادگی بـه دلیل قمار.

 

در زمانی کـه در مورد قمار فکر می کنید، هوش و حواس تان از جوانب دیگر زندگی خود منحرف می شود. 

 

تفاوت بین یک معتاد به قمار و قمارباز حرفه ای

تعداد زیادی از معتادان بـه قمار ادعا می کنند کـه قماربازان حرفه اي هستند.

 

اما واقعیت این اسـت کـه قماربازان حرفه اي مسائل و مشکلاتی ندارند کـه ناشی از قمار باشد.

 

در پایان ماه یا سال، انها همیشه جلو هستند.

 

در حالی کـه معتادان بـه قمار تقریباً همیشه عقب افتاده اند.

 

اگرچه تعداد زیادی از قماربازان حرفه اي در طی زمان بـه صورت معتادان بـه قمار در می‌آیند.

علائم اعتیاد به شرط بندی و راه های ترک آن

قماربازان تفریحی بخاطر تفریح قمار می کنند و عموما اینکار رابا دوستان خود انجام میدهند.

 

انها بیش از چیزی کـه استطاعت باخت آن را دارند بـه خطر نمی‌اندازند.

 

آن ها باخت را بـه عنوان قسمتی از بازی می پذیرند و باخت هاي‌ خودرا «تعقیب» نمیکنند.

 

قماربازی انها در امور مربوط بـه کار یا زندگی خانوادگی شان دخالتی ندارد.

 

قماربازان حرفه اي بـه خاطر درآوردن پول قمار می کنند، نه برای هیجان یا احتراز از مشکلات یا گریختن از آن ها.

 

انها دیسیپلین فوق العاده زیادی از خود نشان می‌دهند و ریسک هاي‌ غير لازم را قبول نمی‌کنند.

 

انها طبق معمول هنگامی کـه جلو هستند قمار را متوقف می سازند.

 

اعتیاد به قمار مانند اعتیاد به الکل و مخدر است

این دست از افراد با اعتیادشان بـه قمار کردن، در واقع مانند اعتیاد بـه الکل و مخدر خودرا درگیر رفتارهایی ویرانگر میکنند

 

کـه در آسیب قرار می گیرند. مقوله اعتیاد از لحاظ روانی هر فردی را درگیر و وابسته میکند.

 

چه بسا افراد معتاد میتوانند فرصت هایي طولانی از اعتیاد خود دست بکشند و پس از ان مجدد بـه ان روی بیاورند.

 

راه های ترک اعتیاد به شرط بندی

علائم اعتیاد به شرط بندی و راه های ترک آن

اگر احساس کردید کـه تا حدودی بـه قمار و شرط بندی اعتیاد پیدا کردید

 

بـه یک روان شناس خوب مراجعه کنید تا بتواند مشکلتان را حل کند.

 

اکثر مردم وقتی چنین حسی را پیدا میکنند نزد یک روان شناس میروند

 

تا از ضررهای احتمالی پیشگیری کنند بنابر این تشخیص این‌که شـما در شرف اعتیاد هستید

 

بسیار مهم اسـت و باید در تمامی مراحلی کـه در دنیای شرط بندی قرار دارید، بیش از حد بـه خود و احساستان توجه کنید.

 

قمار با مغز چه می کند؟

شواهد نشان میدهد كه قمار سیستم پاداش مغز را بـه همان روشی كه یک دارو اینکار را می‌کند، فعال می سازد.

 

دانشمندان معتقدند کـه افراد مستعد اعتیاد دارای سیستم پاداش مغزی کم تحرکی هستند

 

و چنین افرادی بـه سمت راه هایي برای تحریک مسیرهای پاداش خود کشیده می‌شوند.

 

آیا قمار یک بیماری حساب می شود؟

اختلال قمار شامل رفتار مكرر قمار همراه با ایجاد مشكلات فراوان برای خود و دیگران اسـت،

 

كه باعث بروز مشكلات قابل توجه و يا پریشانی می شود.

 

وقتی عملکرد کاری و زندگی شخصی دچار اختلال شود می‌توان از ان بـه عنوان یک بیماری یاد کرد.

 

آیا قمار اضطراب ایجاد می کند؟

در تعداد زیادی از موارد ریشه قمار کردن خود یک اضطراب درونی اسـت

 

کـه بـه صورت ناخوداگاه فرد بـه سمت قمار کشیده می شود

 

زیرا در زمان قمار فرد بـه صورت کامل مشغول بـه بازی کردن اسـت و از واقعیت هاي‌ موجود زندگی فرار میکند.

 

در ادامه خود قمار کردن باعث افزایش اضطراب بـه شکل چشم گیری در فرد می شود.

 

آیا اعتیاد به قمار قابل درمان است؟

مانند هر اعتیاد دیگری اعتیاد بـه قمار یا اختلال بـه قمار بـه شکل خاص و پیچیده اي قابل اصلاح یا درمان اسـت کـه نیاز بـه صبر مراجع دارد،

 

در بعضی موارد نیاز بـه کمک دارو و جانشینی رفتاری نیز میتواند کمک کننده باشد.

 

چه کنیم تا گرفتار اعتیاد به شرط بندی نشویم؟

شـما با یک مدیریت خوب در پول و سرمایه می توانید خودرا از خطر ابتلا بـه قمار نجات دهید.

 

اگر برای خود حد و حدودی قائل شوید و مقداری از پول خودرا بـه صورت تقسیم بندی و حساب رسی شده

 

بـه اینکار اختصاص دهید قطعا تعداد دفعاتی کـه در شرط بندی شرکت می کنید حساب شده خواهد

 

بودو بیش از ان بـه خاطر نظارت اوضاع مالی بـه خود اجازه نمی دهید تا در شرط بندی‌ها شرکت کنید.

علائم اعتیاد به شرط بندی و راه های ترک آن

البته استثناهایی وجود دارند کـه شـما بـه دلیل اهمیت برخی بازی‌ها یا سرگرمی بیشتر چند

 

باری از حد عادی بیشتر شرط بندی می کنید ولی این موضوع در صورتی کـه بدانید اعتدال و برنامه ریزی چیست،

 

مسئله اي برای شـما بوجود نخواهد آورد. بنابر این درنظر گرفتن بودجه ثابت برای شرط بندی بسیار مهم اسـت.

 

این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار اسـت کـه همیشه باید مبلغ مشخصی برای پیشبینی‌هاي‌ خود مد نظر قرار گیرد.

 

این امر سبب پیشگیری از ایجاد ضرر و زیان احتمالی بـه هنگام باخت در بازی می شود و باعث میشود

 

تا بتوانید در کارهای خود نظم و ترتیب ایجاد کنید. اگر بتوانید پول و بودجه خودرا درست مدیریت کنید،

 

در طولانی مدت میتوانید قمار و یا شرط بندی خودرا انجام دهید.

 

هدف از درنظر گرفتن بودجه ثابت این اسـت کـه مشارکت شـما در قمار

 

بـه زندگی عادیتان لطمه‌اي را وارد نسازد و از علائم اعتیاد به شرط بندی پیشگیری کند.

 

کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی