آموزش بازی پوکر شرط بندی اوماها یا پوکر 5 کارتی (omaha poker)

آموزش بازی پوکر شرط بندی اوماها یا پوکر 5 کارتی (omaha poker)

آموزش بازی پوکر اوماها یا پوکر 5 کارتی 

دراین پست آموزش بازی پوکر اوماها را مرور میکنیم. پوکر اوماها «omaha poker» اینروزها جزو محبوب ترین بازی ها در کازینو می‌باشد. این بازی آمریکایی اسـت و شباهت زیادی بـه بازی پوکر تگزاس هولدم دارد، در تمام کازینوهای جهان بعد از بازی پوکر هولدم، بازی هولدم اوماها بیشترین طرفداران را بـه خود اختصاص داده اسـت. در ادامه بـه طور کامل با بازی پوکر اوماها آشنا خواهیم شد. با فوتبال 91 همراه باشید.

 

بازی پوکر اوماها چیست؟

آموزش بازی پوکر شرط بندی اوماها یا پوکر 5 کارتی (omaha poker)

درسال‌هاي‌ اخیر بازی پوکر اوماها بـه یکی از قطب‌هاي‌ اصلی پوکر در سراسر جهان تبدیل شده اسـت. هولدمِ اوماها، کـه عموماً با عنوان اوماها شناخته می شود، در حال حاضر بعد از تگزاس هولدم، بیشترین حجم بازی پوکر در دنیا را بـه خود اختصاص داده اسـت. پوکر اوماها بـه صورت سنتی در اروپا بازی میشد ولی درسال‌هاي‌ اخیر یکی از قطب‌هاي‌ اصلی پوکر در سراسر جهان شده اسـت.

 

قوانین بازی پوکر اوماها

یکی از مشخصه‌هاي‌ اصلی پوکر اوماها هنگام پخش شدن کارت‌ها شروع میشود. بـه جای دریافت دو کارت شخصی، هر بازیکن در بازی اوماها ۴ کارت بـه عنوان دست شروع دریافت میکند. اوماها هم مانند تگزاس هولدم با ۵ کارت مشترک روی میز بازی می شود. این پنج کارت عبارتند از فلاپ «۳ کارت اول»؛ ترن «کارت چهارم» و ریور «کارت پنجم». چهار دور شرط‌بندی وجوددارد: پیش از فلاپ، در فلاپ، در ترن، ودر ریور.

آموزش بازی پوکر شرط بندی اوماها یا پوکر 5 کارتی (omaha poker)

بعد از آخرین دور شرط‌بندی نوبت نمایش کارت‌ها «Showdown» اسـت. اگر حداقل دو بازیکن فعال باقیمانده باشند، بازیکنی کـه بهترین دست پوکر پنج کارتی ممکن را داشته باشد برنده پات میشود. ولی در اوماها بازیکن باید از دقیقا دو کارت از ۴ کارت دست خود و دقیقا ۳ کارت از ۵ کارت روی زمین استفاده کند.

 

این یکی از تفاوت‌هاي‌ اصلی اوماها با تگزاس هولدم اسـت. در تگزاس هولدم بازیکن می تواند انتخاب کند کـه از چند کارت در دست خود برای ساخت بهترین دست ۵ کارتی خود استفاده کند و حتی می تواند از هیچ کدام از ان‌ها استفاده نکند. مثال: ۵ کارت ♠K♠ ۲♠ ۹♥ ۸♠ ۷ روی میز آمده‌اند و سه نفر در بازی مانده‌اند:

 

= بازیکن ۱: ♥A♠ Q♥ J♥ T

= بازیکن ۲: ♥۲ ♦۲ ♠۲ ♥۳

= بازیکن ۳: ♣J♠ T♠ ۵♦ ۵

 

دراین دست بازیکن ۳ با رنگ شاه برنده دست اسـت.

بازیکن ۱ استریت تا سرباز دارد و دست دوم را دارد.

بازیکن ۲ بدترین دست را دارد: ست «سه تایی» ۲٫

 

ممکن اسـت دراین مثال بـه اشتباه تصور کنیم کـه بازیکن ۱ نه تنها استریت دارد بلکه بهترین رنگ ممکن را هم دارد، و ممکن اسـت بـه نظر بیاید کـه بازیکن ۲ با سه کارت دست خود در فلاپ کاره «چهارتایی» شده اسـت. این نکته‌اي اسـت کـه تعداد زیادی از بازیکنان مبتدی در پوکر اوماها ممکن اسـت دچار اشتباه شوند. پس بـه یاد داشته باشید: هر بازیکن باید دقیقا از دو کارت در دست خود استفاده کند، نه کمتر، و نه بیشتر.

آموزش بازی پوکر شرط بندی اوماها یا پوکر 5 کارتی (omaha poker)

در هر دست پوکر، پنج کارت بازی میشود. دست‌هاي‌ پوکر بـه چند گروه تقسیم‌بندی می شوند مثل رنگ، استریت یا دو جفت. بازیکنی کـه بالاترین رتبه‌ي دست پوکر را داشته باشد برنده اسـت، پس در قدم اول باید با ترتیب دست ها در پوکر آشنا شوید و رتبه بندی انها را بدانید. با یاد گرفتن ترتیب دست ها در پوکر می توانید بازی خودرا با قدرت دستتان تنظیم کنید.

 

رویال فلاش «Royal Flush»

دستی کـه کارت‌هاي‌ آس، شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ از یک خال دارد. این ترکیب بهترین و کمیاب‌ترین دست در رتبه‌بندی دست‌هاي‌ پوکر اسـت.

 

رنگ و ردیف «Straight Flush»

اگر پنج کارت پشت سر هم از یک خال و از یک رنگ باشد رنگ و ردیف می‌سازد. مثلاً ۳-۴-۵-۶-۷ پیک.

 

کاره «Four of a kind»

کاره یا چهارتایی، چهار شماره از یک کارت و از یک رتبه را کاره میگویند. مثلاً چهار سرباز.

 

فول هاوس «Full house»

فول‌هاوس یعنی یک ست «سه شماره» از کارت‌هاي‌ هم رتبه بـه‌همراه یک جفت هم رتبه‌ي دیگر. مثلاً سه تا بی‌بی و دو تا ۲٫

 

رنگ «Flush»

بـه ترکیب پنج کارت از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم رنگ می گویند. مثلاً شاه، بی‌بی، نه، شش و سه خشت.

 

ردیف «Straight»

پنج کارت پشت سرهم از خال‌هاي‌ متفاوت یک ردیف می‌سازند. مثلاً ۷-۶-۵-۴-۳ با خال متفاوت.

 

سه تایی «Three of a kind»

سه کارت هم‌رتبه دریک دست کـه بـه ان ست هم گفته می شود. مثلاً سه تا آس.

 

دو جفت «two pair»

بـه دو جفت از دو کارت مختلف میگویند. مثلاً دوتا ۸ و دو تا سرباز.

 

جفت «One pair»

بـه یک جفت از یک کارت می گوییم. مثلاً دو تا بی‌بی.

 

کارت‌ بالا «High card»

آموزش بازی پوکر شرط بندی اوماها یا پوکر 5 کارتی (omaha poker)

دستی کـه بالاترین کارت‌هاي‌ برنده را در ترکیب خود دارد. در پوکر باید یک دست خوب با پنج کارت از مجموع ۷ کارت بسازید « ۵ کارت مشترک بـه‌علاوه دو کارت دست خودتان» بـه این معنی کـه اگر کاره، سه‌تایی، دو جفت، جفت، کارت بالا، کارت‌‌هاي‌ کناری یا کیکر بیایند مشخص می شود کـه برنده چه کسی اسـت.

 

مثال:

پنج کارت خوب بازیکن ۱

پنج کارت خوب بازیکن ۲

دراین مثال بازیکن ۱ میبرد چون کیکر بی‌بی دارد.

 


 

PLO یا پوکر اوماها با محدودیت شرط بندی به اندازه پات

پوکر اوماها در اکثر مواقع با محدودیت شرط‌بندی بـه اندازه پات بازی می شود. دراین قسمت فرض بر این اسـت کـه شـما پیش از این اصول پایه‌اي پوکر را بـه خوبی فرا گرفته‌اید. مواردی مثل این‌که چه زمانی چک بدهید، شرط ببندید، کال کنید، و رِیز کنید «شرط رقیب را افزایش دهید».

آموزش بازی پوکر شرط بندی اوماها یا پوکر 5 کارتی (omaha poker)

ویژگی بـه خصوص پات لیمیت این اسـت کـه اندازه شرط نمی تواند بیشتر از اندازه پات باشد. ممکن اسـت در ابتدا گیج کننده باشد ولی بـه سرعت بـه ارزیابی ضریب پات «Pot Odds» عادت می کنید. اگر بخواهید یک شرط را بـه حداکثر میزان ممکن افزایش دهید «رِیز کنید»؛ باید ابتدا اندازه کال را در پات حساب کنید. پیچیده بـه نظر می رسد؟ اجازه بدهید مثالی بزنیم، پیش از فلاپ:

 

 

بازی ۲-۱ PLO

بـه این معنی کـه اسمال بلایند SB»=1» و بیگ بلایند BB»=2» اسـت. نخستین بازیکن در نوبت خود بیگ بلایند ۲ را کال می کند. بیشترین میزان شرط ممکن برای بازیکن بعدی چه قدر اسـت؟ بعد از یک کال فرضی مبلغ پات برابر ۱ «اسمال بلایند» + ۲ «بیگ بلایند» + ۲ «مبلغ کال بازیکن اول» + ۲ «مبلغ کال بازیکن دوم» می شود. بنابر این بازیکن دوم می تواند ۲ را کال کند و اضافه بر ان بـه اندازه مبلغ پات «۷» رِیز کند. بنابر این حداکثر شرط این بازیکن می تواند ۹ باشد.

 

شاید ارائه یک تعریف دقیق بتواند بـه درک این مفهوم کمک کند: اگر یک شرط بـه اندازه ۱ وجود داشته باشد و بازیکنی در میز، بـه اندازه ۳ شرط ببندد. می توان این موضوع را بـه دو صورت بیان کرد: میتوان گفت کـه این یک رِیز بـه ۳ اسـت چرا کـه ۳ مجموع مبلغ شرط اسـت. همچنین میتوانیم بگوییم رِیزِ ۲؛ چرا کـه ۲ میزانی اسـت کـه مبلغ کال «۱» را افزایش داده‌ایم.در پوکر آنلاین می توانید بـه اسانی هم اندازه پات و هم حداکثر شرط ممکن را مشاهده کنید.

آموزش بازی پوکر شرط بندی اوماها یا پوکر 5 کارتی (omaha poker)

در بازی تگزاس هولدم با این‌که محدودیت شرط‌بندی وجود ندارد ولی پات‌ها بـه ندرت بـه بزرگی پات‌هاي‌ پوکر اوماها می رسد. در واقع ترکیبات ۴ کارت در دست «بـه جای دو کارت» پتانسیل دست شـما را بـه صورت چشمگیری افزایش میدهد. بـه همین دلیل اسـت کـه کـه بازیکنان پوکر اوماها با دست‌هاي‌ بیشتری تمایل بـه سرمایه‌گذاری برای دیدن فلاپ دارند.

 

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت
شوهرم به فیلم های پورن اعتیاد دارد و از دست او خسته شده ام!
شوهرم به فیلم های پورن اعتیاد دارد و از دست او خسته شده ام!