معنی خال دل و اسرار تمام کارت های آن در بازی پاسور + عکس

معنی خال دل و اسرار تمام کارت های آن در بازی پاسور + عکس

معنی خال دل و اسرار کارت های آن 

امروز با معنی خال دل و اسرار تمام کارت های‌ ان در بازی پاسور آشنا میشویم. خال دل شاید عجیب ترین و بحث برانگیزترین خال در بازی ورق باشد. در بیشتر بازی ها، خال دل بالاترین ارزش را دارد و سمبل ان هم همیشه با ادعاهای مختلف رو بـه رو بوده اسـت. کارت شاه دل سبیل نداشته و خنجری در سرخود فرو کرده و هویت کارت سرباز دل هم تا حدودی ناشناخته اسـت. در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم.

 

درباره خال دل در بازی ورق

معنی خال دل و اسرار تمام کارت های آن در بازی پاسور + عکس

خال دل یکی از 4 خال بازی ورق می باشد. در بیشتر بازی ها، دل بـه عنوان با ارزش ترین خال بازی در نظر گرفته می شود. سمبل این خال یک قلب قرمز اسـت و اسرار و داستان های‌ عجیبی درمورد ان نقل شده اسـت. کارت شاه در خال دل، میتواند سر منشا تمام این ادعاها باشد، بر سر هویت او ادعاهای مختلفی وجوددارد و همچنین این که او در حال خودکشی اسـت یا کسی بـه او سوء قصد کرده اسـت.

 

اسرار خال دل در بازی پاسور

ترتیب کارت ها و نمادهای امروزی طرحی از فرانسوی ها «در حدود 550 سال پیش» می‌باشد. در حقیقت ان ها کارت های ‌بازی که خیلی پیچیده بودند را بـه صورت امروزی منظم کرده و نمادهایی را برای ان ها در نظر گرفتند. دل با عنصر آب تطابق دارد و عشق، دوستی، خوشبختی را نشان می دهد. بـه همین خاطر اسـت که در اکثر بازی هایي که ابداع شده اسـت، خال دل رابا ارزش ترین خال بازی قرار داده اند.

 

کارت شاه دل

کارت شاه دل سمبل شارلمانی امپراطور نامدار فرانسوی اسـت. او اروپای جدید را بـه وجود آورد و امپراطوری مقدس را تاسیس کرد. البته برخی شاه دل را سمبل حضرت داوود معرفی کرده اند اما این موضوع مردود می باشد، زیرا که کارت شاه پیک نشان دهنده داوود نبی اسـت. او نوازنده دربار بودو خود یک حکومت بزرگ را تشکیل داد ودر کارت شاه پیک بـه جای شمشیر یک ساز «چنگ» در دست دارد.

معنی خال دل و اسرار تمام کارت های آن در بازی پاسور + عکس

شاه یک ورق از ورق های‌ بازی اسـت که تصویری از شاه بر روی خود دارد. رتبه شاه در بازی‌هایي که با این ورق‌ها انجام میشود ۱۳ یا 14 » اسـت که بالاتر از ورق ملکه قرار دارد. در عده اي از بازی‌هایي که با ورق انجام میشود ؛ کارت شاه بالاترین رتبه را دارد. در باقی بازی‌ها ورق آس «ACE» بیشترین رتبه را دارد.

 

راز کارت شاه دل چیست؟

سرباز دل «لاهایر» همان فرد مضنون بـه قتل رساندن سلطان هست. چرا که: طرح لباس سرباز دقیقا شبیه بـه آستین موجود در کارت شاه اسـت. چراباید شاه را بکشد؟ مشهور اسـت که سرباز دل و بی بی دل عاشق هم شده بودند و برای ان که بتوانند بـه هم برسند بـه شاه خیانت کرده وی را می‌کشند. فرمانده نظامی بـه جای شاه بر تخت سلطنت نشسته و با ملکه ازدواج میکند. «بـه گلهایی که در دست سرباز و ملکه اسـت دقت کنید».

 

چرا شاه دل سبیل ندارد؟

شاه دل سبیل ندارد و بـه نظر میرسد که در حال خودکشی کردن اسـت. در کشور های خارجی این کارت با نام: شاه خودکشی کننده هم شناخته می شود. اما شاه خودکشی نکرده بلکه بـه او خیانت شده و توسط سرباز دل «برای بدست آوردن ملکه» بـه قتل رسیده اسـت.

 

کارت بی بی دل

کارت بی بی دل نمادی از جودیث می باشد. جودیت بیوه زنی زیبا، ارجمند و ثروتمند اسـت که نمونه‌اي از پارسایی و تقواست ودر شهر بتولی مورد احترام و اکرام و اعزاز بسیار اسـت. این زن ناگهان بـه مردم شهر اعلام می کند که نباید از عنایت الهی مأیوس شوند و بـه همه ی خاطرجمعی می دهد که پیش از اتمام مهلت پنج روزه، پروردگار بـه یاری آنان خواهد شتافت.

معنی خال دل و اسرار تمام کارت های آن در بازی پاسور + عکس

معنی خال دل

بی‌بی یا ملکه یک برگ از ورق‌های‌ بازی اسـت که روی ان عکس یک ملکه وجوددارد. در تعداد زیادی از زبانهای اروپایی، سلطان و ملکه با یک حرف شروع میشوند بنابر این دومی را اغلب خانم یا دام «dame» یا مشابه ان می نامند. در کارتهای بازی فرانسوی، جایگاه ملکه از نظر درجه‌بندی بین سلطان و سرباز یا جک «jack» اسـت.

 

کارت سرباز دل

کارت سرباز دل نیز با توجه بـه اطلاعات منابع معتبر، نمادی از لاهایر می‌باشد. La Hire یک فرمانده نظامی فرانسوی در طول جنگ صد ساله بود. لاهایر درسال 1418؛ زمانی که ارتش انگلیس بـه فرانسه حمله کرد، بـه چارلز هفتم پیوست. لا هایر اگر چه یک نجیب نبود، اما بـه عنوان یک رهبر نظامی بسیار توانا و همچنین یک سوارکار ماهر در نظر گرفته می شد.

معنی خال دل و اسرار تمام کارت های آن در بازی پاسور + عکس

نکته مهم:

علامت گشنیز روی لباس سرباز دل سمبل نفوذی بودن اوست.

 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت
ارائه خدمات جنسی برای کمک به خیریه توسط زن جوان!
ارائه خدمات جنسی برای کمک به خیریه توسط زن جوان!